Solutii de mediu SMART ENVIRONMENT

Tipul de ambalaje la care se refera legislatia SGR 

09 feb.

Tipul de ambalaje la care se refera legislatia SGR 

Tipul de ambalaje la care se refera legislatia SGR  sunt:

Ambalaje primare nereutilizabile din sticlă, plastic sau metal, cu volume cuprinse între 0,1 l şi 3 l inclusiv, utilizate pentru a face disponibile pe piaţa naţională bere, mixuri de bere, mixuri de băuturi alcoolice, cidru, alte băuturi fermentate, sucuri, nectaruri, băuturi răcoritoare, ape minerale şi ape de băut de orice fel, vinuri şi spirtoase.

Obligatiile legislative care revin  producatorilor si importatorilor referitor  la Sistemul de Grantare Returnare – SGR:

(1) Producătorii (si importatori) sunt obligaţi:

a) să încheie contracte cu administratorul SGR,pana la 28 februarie 2023.

b) să marcheze ambalajele SGR conform Hotărârea nr. 1.074/2021 privind stabilirea sistemului de garanţie-returnare pentru ambalaje primare nereutilizabile

c) să utilizeze pentru raportarea ambalajelor puse pe piaţa naţională, care fac obiectul SGR, programul informatic dezvoltat, gestionat şi pus la dispoziţie de către administratorul SGR;

d) să ţină evidenţa numărului total al produselor în ambalaje SGR pe tip de material, greutate şi volume, precum şi evidenţa garanţiilor percepute aferente;

e) să comunice administratorului SGR evidenţa actualizată prevăzută la lit. d), până la data de 10 a lunii imediat următoare pentru produsele în ambalaje SGR introduse pe piaţa naţională în luna de referinţă, în formatul şi procedura stabilite de administratorul SGR;

f) să plătească administratorului SGR valoarea garanţiei aferente produselor în ambalaje SGR introduse pe piaţa naţională, până în data de 25 a lunii următoare introducerii pe piaţă a produselor;

g) să perceapă de la clienţii lor garanţia aferentă produselor în ambalajele SGR introduse pe piaţa naţională şi achiziţionate de către aceştia;

h) să plătească administratorului SGR tariful de administrare conform contractului încheiat cu administratorul SGR;

i) să informeze consumatorii sau utilizatorii finali, prin transmiterea informaţiei detaliate pe produs, marcă, tip de material, greutate şi volum al ambalajului pentru a fi postată pe pagina de internet a administratorului SGR, despre începerea sau încetarea punerii pe piaţă a unui anumit tip de produs ambalat în ambalaj SGR;

j) să permită efectuarea controalelor de către autorităţile competente şi să furnizeze acestora documente, informaţii corecte şi complete referitoare la propriile ambalaje care fac obiectul SGR, datele comunicate către administratorul SGR şi decontările cu acesta, alte produse ambalate care fac obiectul obligaţiilor de mediu.

(2) Producătorii prevăzuţi la art. 3 alin. (1), prin intermediul administratorului SGR, sunt obligaţi să realizeze următoarele obiective minime anuale de returnare a ambalajelor SGR:

a) 65% sticlă, 65% plastic, 65% metal pentru anul 2024;

b) 75% sticlă, 80% plastic, 80% metal pentru anul 2025;

c) 85% sticlă, 90% plastic, 90% metal începând cu anul 2026.

(3) Gradul de îndeplinire a obiectivelor de returnare se calculează prin raportul dintre numărul total de ambalaje SGR introduse pe piaţa naţională şi numărul total de ambalaje SGR validate în baza codului de bare ca fiind returnate în cadrul SGR în anul calendaristic de referinţă şi va fi verificat de către Administraţia Fondului pentru Mediu.

(4) Ambalajele SGR validate ca fiind returnate în cadrul SGR sunt cele stabilite la punctele de returnare prin sistemul electronic de numărare al echipamentelor automate de preluare şi, respectiv, la centrul de numărare dacă ambalajele au fost preluate manual la punctele de returnare.

(5) Producătorii sunt obligaţi să utilizeze programul informatic dezvoltat, gestionat şi pus la dispoziţie de către administrator.

 Va rog sa tineti cont si de aceste detalii.

WeCreativez WhatsApp Support
Echipa noastră de asistență pentru clienți este aici pentru a vă răspunde la întrebări. Intreaba-ne orice!
👋 Bună, cum pot să te ajut?