Solutii de mediu SMART ENVIRONMENT

Suport control autoritati

Smart Mediu este o companie care oferă servicii de specialitate complete, eficiente și personalizate privind protecția mediului. Te ajutăm să te conformezi legislației de mediu pentru a evita posibilele amenzi în urma unui control al Gărzii de Mediu sau al altor autorități competente.

Ai posibilitatea de a externaliza responsabilitatea obligațiilor de mediu precum și cele de managementul deșeurilor, conform Legii nr. 211/2011 către firma noastră de consultanță de mediu și ai garanția respectării legislației în vigoare precum și identificarea unor soluții eficiente pentru afacerea ta.

 

Smart Mediu își asumă responsabilitatea pentru:

 • identificarea problemelor companiei tale
 • identificarea legislației aplicabile domeniului de activitate al companiei tale
 • întocmirea și depunerea documentelor necesare pentru obținerea sau revizuirea ori avizul anual al autorizațiilor de mediu
 • pregătirea documentelor pentru efectuarea raportărilor și declarațiilor conform prevederilor legale și transmiterea informațiilor necesare către autoritățile de mediu
 • asistență pe perioada controalelor efectuate de către organele abilitate precum Garda de Mediu, Administrația Fondului de Mediu, Poliția Locală
 • numirea unui responsabil calificat pentru gestiunea deșeurilor
 • clasificarea corectă a deșeurilor
 • evidența lunară a categoriilor de deșeuri generate
 • colectarea deșeurilor
 • suport pentru încheierea contractelor pentru preluarea deșeurilor cu ajutorul unor operatori autorizați
 •  îndeplinirea obligațiilor legale referitoare la punerea pe piață a mărfurilor ambalate/ EEE/ baterii și acumulatori/ uleiuri/ produse chimice/ biocide etc;
 • efectuarea auditului intern sau inspecțiilor de mediu, care includ domeniul gestionării deșeurilor și al produselor chimice
 • prezentarea situației privind instruirea angajaților în domeniul protecției mediului

Smart Mediu asigură o conexiune directă între beneficiari și autoritățile de mediu și autoritățile de control din domeniul protecției mediului prin servicii specializate și preluarea responsabilităților de mediu.

Colaborarea cu Smart Mediu asigură îndeplinirea obligaţiilor prevăzute de Ordinul nr. 74 din 17.07.2018 aprobat prin Legea nr.31/10.01.2019, cele conform Legii 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje, cele prevăzute de OUG. nr. 195/2005 privind Protecția Mediului, ale OUG nr.196/2005 privind Fondul pentru Mediu, cele conform Legii 211/2011 privind regimul deșeurilor, cu modificările și completările, având la dispoziție personal calificat de specialitate (Specialist managementul deşeurilor, cod COR 325713 și Responsabil de Mediu, cod COR 325710).

Astfel, îți punem la dispoziție o echipă de specialiști de mediu care asigură:

 • raportări către Agenția pentru Protecția Mediului
 • raportarea lunară și/sau anuală a evidenței gestiunii deșeurilor generate, conform HG 856/2002
 • raportarea lunară și/sau anuală a cantităților de ambalaje introduse pe piața națională, conform Legii 249/2015
 • raportarea anuală în Sistemul Integrat de Mediu (SIM) a ambalajelor introduse pe piața națională, deșeuri de ambalaje generate și/sau statistica deșeurilor generate
 • raportări către Administrația Fondului pentru Mediu
 • întocmirea declarațiilor specifice, conform legislației în vigoare și consultanță privind modul de depunere al acestora la AFM
 • consultanță privind organizarea și cântărirea tuturor categoriilor de ambalaje puse pe piața internă
 • consultanță privind modul în care poți îndeplini în mod individual obiectivele de valorificare pentru ambalajele introduse pe piața națională conform Legii 249/2015
 • identificarea operatorilor economici autorizați din punct de vedere al protecției mediului pentru a colecta și valorifica deșeurile de ambalaje pentru îndeplinirea obiectivelor anuale de reciclare/valorificare

Control Garda Națională de Mediu (GNM) – Tot ce trebuie să știi

 

Aflată în subordinea Ministerului Mediului, Garda Națională de Mediu (GNM) este autoritatea competentă care se ocupă cu controlul activităților ce au impact asupra mediului înconjurător sau al activităților care pot conduce la deteriorarea acestuia.

De asemenea, Garda Națională de Mediu are drept rol controlarea modului în care sunt respectate prevederile actelor de reglementare ce privesc protecția mediului, dar și măsurile ce sunt stabilite prin programele de conformare pentru activitățile economice.

Acțiunile desfășurate în cazul importului sau exportului de bunuri și produse sunt controlate de către specialiștii Gărzii de Mediu, care asigură și controlul activităților ce prezintă riscuri de poluări accidentale majore și verifică implementarea celor mai bune măsuri în domeniul protecției mediului.

Prin rapoartele de control ale Gărzii de Mediu sunt menționate nerespectările prevederilor legislației în vigoare, instituția propunând suspendarea sau chiar anularea anumitor acte de reglementare iar la final poate aplica sancțiuni contravenționale, colaborând în acest sens  cu organele de cercetare penală, acolo unde este cazul.

 

Procedură control Garda de Mediu

 • Inspectorii Gărzii de Mediu vor solicita toate actele necesare pentru a realiza procedura de control. Astfel, aceștia verifică actele deținute de societate și analizează lista de activități dintre codurile CAEN care necesită autorizația de mediu. Este bine de știut că în cazul în care nu este nevoie de solicitarea și obținerea autorizației de mediu, îți recomandăm să obții o negație de la aceeași autoritate întrucât acest document poate fi solicitat de către Poliția locală atunci când efectuează controale în acest segment.
 • Pe lângă verificarea autorizației de mediu, în care sunt prevăzute monitorizări pentru factorii de mediu, inspectorii Gărzii de Mediu pot solicita mai multe documente de verificare ale cerințelor impuse o dată cu acele monitorizări, care pot fi lunare/trimestriale/semestriale sau anuale.
 • De asemenea, Garda de Mediu poate solicita, prin inspectorii săi, și documente care privesc monitorizarea apei, aerului, solului și subsolului precum și nivelul de zgomot si de vibratii, analize realizate de către un laborator acreditat RENAR.
 • La un control al Gărzii de Mediu se pot solicita documente care demonstrează automonitorizarea calității factorilor de mediu de către agentul economic verificat sau verificarea existenței, dar si respectarea prevederilor planului de prevenire și combatere a poluării accidentale, anexele de transport deșeuri periculoase sau nepericuloase.
 • Procedura de control a inspectorilor Gărzii Naționale de Mediu implică vizitarea amplasamentului și dotările deținute de agentul economic și pot solicita intervievarea persoanelor desemnate privind protecția mediului din cadrul societății.

 

Ce acte sunt necesare în cazul unui control Garda de Mediu

În situația în care se impune un control al Gărzii de Mediu, agenții economici trebuie să fie pregătiți să ofere spre verificare următoarele documente, care atestă respectarea prevederilor actelor de reglementare privind protecția mediului:

 • acord de mediu,
 • autorizație de mediu,
 • autorizație integrată de mediu,
 • autorizație privind gazele cu efect de seră,
 • aviz de mediu,
 • contracte de predare a tuturor deșeurilor generate pe amplasament,
 • rapoarte către APM

De asemenea, inspectorii Gărzii de Mediu pot solicita și alte documente în funcție de situație.

 

Care sunt cele mai frecvente amenzi aplicate de Garda de Mediu

Unele dintre cele mai frecvente amenzi și sancțiuni cu care se confruntă operatorii economici la controalele Gărzii de Mediu sunt acordate în situația în care:

 • nu există autorizație de mediu. Amenda variază între 30.000 lei și 60.000 lei
 • nu sunt respectate cerințele impuse în cadrul actelor de reglementare (autorizația de mediu, autorizația de gospodărirea apelor). Amenzile pornesc de la 50.000 lei și pot ajunge până la 100.000 lei, având drept măsură complementară închiderea activității până la conformare.
 • nu există contractul/contractele pentru preluarea deșeurilor nepericuloase/periculoase cu o societate specializată care să dețină autorizație de mediu privind această activitate. Amenzile în acest caz variază între 20.000 lei și 40.000 lei;
 • se execută o investiție nouă fără acord de mediu. Această acțiunea este sancționată cu sume cuprinse între 30.000 lei și 60.000 lei, dar poate duce la blocarea investiției;
 • lipsește Registrul privind evidența gestiunii deșeurilor și se amendează cu sume cuprinse între 5.000 și 50.000 lei;
 • nu este înregistrat fiecare tip de deșeu generat pe amplasament sau datele sunt înregistrate în mod eronat față de cerințele legislative în vigoare. Amenda în această situație este cuprinsă între 20.000 și 40.000 lei;
 • lipsesc sau sunt completate incorect documentele justificative necesare demonstrării predării deșeurilor generate către firmele autorizate (existența formularelor de încărcare-descărcare deșeuri). Amenzile sunt cuprinse între 10.000 și 20.000 lei.
 • lipsește evidența substanțelor chimice periculoase. În acest caz amenzile variază între 25.000 și 50.000 lei.
 • lipsește informarea Inspectoratului Teritorial de Muncă cu privire la substanțele chimice și periculoase gestionate. Amenzile variază între 20.000 și 60.000 lei.

Control Administrația Fondului pentru Mediu (AFM) – Tot ce trebuie să știi

 

Administrația Fondului pentru Mediu este principala instituție, aflată în coordonarea Ministerului Mediului, care asigură suportul financiar pentru realizarea proiectelor și programelor pentru protecția mediului.

Aceasta se adresează unei categorii largi de beneficiari: operatori economici; ong-uri; unităţi administrativ-teritoriale; unităţi şi instituţii de învăţământ; composesorate şi ocoale silvice; unităţi de cult; instituţii publice; asociaţii de dezvoltare intercomunitară; institute de cercetare-dezvoltare; asociaţii de proprietari; persoane fizice; persoane fizice autorizate; întreprinderi individuale şi întreprinderi familiale, care prin implementarea şi derularea de programe contribuie la îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă, şi în acelaşi timp, aduce în atenția publicului problemele de mediu.

 

Ce verifică inspectorii AFM?

Administrația Fondului pentru Mediu (AFM) este autoritatea care poate controla un operator economic dacă acesta a achiziționat din piața externă (piața intra și extracomunitară) produse ambalate cu scopul de a fi distribuite pe piața românească. Operatorul economic poate fi vizat de un control al AFM și în situația în care achiziționează ambalaje, fie de pe piața internă, cât și de pe cea externă, precum cutiile de carton, folie de plastic, pungi personalizate etc., care pot fi utilizate ulterior pentru a distribui produse proprii pe piața din România.

 

Ce acte sunt de cele mai multe ori solicitate de Administrația Fondului pentru Mediu?

Administrația Fondului pentru Mediu poate solicita o serie de documente prin care este evidențiată structura ambalajelor. Acest lucru presupune o identificare corectă a tuturor ambalajelor importate/achiziționate (ambalaje de sticlă, ambalaje de plastic și/sau PET, ambalaje de hârtie/carton, ambalaje metalice și/sau aluminiu și ambalaje de lemn).

Operatorii economici au obligația de a întocmi o declarație pe baza datelor cât mai complete și corecte care privesc ambalajele introduse pe piață. Această declarație, cu număr de înregistrare de la AFM, împreună cu dovada transmiterii prin Poșta Română (dacă nu a fost depusă personal) se vor păstra la dosar în vederea verificării în cazul unui control.

Documentele financiar-contabile trebuie să fie la zi în situația în care Administrația Fondului pentru Mediu vine în control. Astfel, se pot solicita documente precum jurnalele de vânzări și cele de cumpărături, fișe de cont și balanțe etc. Autoritățile vor face mențiuni aferente controlului în registrul unic de control.

În situația în care operatorul economic deține contracte de vânzare-cumpărare a deșeurilor generate sau/și contracte de prestări servicii în vederea atingerii țintei de reciclare pe cont propriu, acestea vor fi solicitate de către inspectori, precum și autorizațiile de mediu ale acestor operatori economici. De asemenea, pot fi solicitate și dosare de trasabilitate sau acte justificative privind predarea responsabilității de reciclare către operatori economici autorizați pentru această operațiune.

În situația în care se consideră că unele cantități de ambalaje nu au fost identificate sau declarate corect, autoritățile pot solicita algoritmul de calcul precum și o vizită a spațiilor de depozitare a produselor comercializate, pentru a putea efectua cântărirea fizică a acestora, folosind aparatură omologată.

Orice control AFM impune deținerea tuturor rapoartelor solicitate de către autoritățile competente referitoare la ambalaje, uleiuri minerale echipamente electrice și electronice, substanțe chimice importate etc.

Cum ne pregătim de vizita inspectorilor AFM?

Operatorilor economici care pun pe piață produse ambalate au obligația de a achita către Fondul pentru Mediu diferite contribuții. Aceste taxe sunt obligatorii pentru:

 • operatorii economici care întroduc pe piață națională ambalaje de desfacere și bunuri ambalate, pentru diferență dintre cantitățile de deșeuri de ambalaje corespunzătoare obiectivelor de valorificare sau incinerare în instalații de incinerare cu recuperare de energie și de valorificare prin reciclare prevăzute în anexa nr. 3 și cantitățile de deșeuri de ambalaje efectiv valorificate sau incinerate în instalații de incinerare cu recuperare de energie și valorificate prin reciclare. Contribuția datorată este de 2 lei/kg.
 • orice societate care realizează venituri din vânzarea deșeurilor
 • o societate care deține surse staționare de emisii de poluanți în atmosferă, produce sau importă echipamente electrice sau baterii sau dacă utilizează noi terenuri pentru depozitarea deșeurilor ce sunt valorificabile.
 • societățile care introduc pe piața națională substanțe periculoase pentru mediul înconjurător
 • societăți ce încasează venituri din vânzarea masei lemnoase
 • operatorii economici care introduc pe piața românească anvelope
 • asociații care gestionează fondurile de vânătoare
 • unitățile administrativ-teritoriale care nu își îndeplinesc obiectivele anuale de diminuare a cantităților de deșeuri municipale asimilabile, ce le transmit către depozitele de deșeuri, taxa pentru distribuirea uleiului etc.

Există taxe care trebuie achitate lunar, precum taxa pentru ulei mineral, sau trimestrial, precum eco-taxa.

În cazul neplății, metodologia de calcul a penalizărilor aplicate de AFM pentru plata cu întârziere a taxelor și contribuțiilor la Fondul pentru Mediu:

 • majorări de 0,02% / zi din suma totală datorată. Numărul de zile se calculează începând cu data de 25 ianuarie (termenul limită de plată pentru anul anterior) și până la data la care se face plata.
 • Penalități de 0,01% / zi din sumă totală datorată.

 

Un control al inspectorilor de la Administrația Fondului pentru Mediu necesită pregătirea corespunzătoare a operatorilor economici astfel încât să nu riște amenzi.

 • În primul rând, este nevoie să identifici corect toate tipurile de ambalaje importate/achiziționate (ambalaje de sticlă, ambalaje de plastic și/sau PET, ambalaje de hârtie/carton, ambalaje metalice și/sau aluminiu și ambalaje de lemn).
 • În al doilea rând, se întocmește o declarație pe baza datelor privind ambalajele introduse pe piață. Pentru o completare corectă și completă, este indicat să cântărești toate ambalajele și să le declari în conformitate cu prevederile legale. Această declarație se întocmește și se depune lunar pentru luna anterioară, până la data de 25, chiar și în situația în care societatea nu a realizat importuri de produse ambalate sau achiziție de ambalaje.

Simpla depunere a declarațiilor către AFM pe un an calendaristic nu presupune îndeplinirea obligațiilor legale pentru operatorul economic. Societățile care pun pe piață ambalaje trebuie să facă plata sumei datorate către bugetul de stat ca urmare a acestei responsabilități. Această plată să face în cuantumul sumei generate pe ultima declarație a anului (Declarația AFM pentru luna decembrie).

Suma aferentă se plătește numai în cazul în care nu este îndeplinit obiectivul de reciclare/valorificare a deșeurilor de ambalaje, mai exact pentru diferența dintre cantitățile de deșeuri de ambalaje corespunzătoare obiectivelor minime de valorificare/reciclare și cantitățile de deșeuri de ambalaje efectiv valorificate/reciclate.

WeCreativez WhatsApp Support
Echipa noastră de asistență pentru clienți este aici pentru a vă răspunde la întrebări. Intreaba-ne orice!
👋 Bună, cum pot să te ajut?