Solutii de mediu SMART ENVIRONMENT

Responsabil de mediu

Ce înseamnă responsabil de mediu?

Responsabilul de mediu este reprezentat de persoana a cărei funcție se regăsește în cadrul tuturor societăților comerciale ce întreprind activități cu posibil impact asupra mediului.

Legislație responsabil de mediu

Funcția de responsabil de mediu a apărut conform prevederilor din OUG nr. 195/2005 privind protecția mediului, prin care persoanele juridice care desfășoară activități cu impact semnificativ asupra mediului organizează structuri proprii specializate pentru protecția mediului. Astfel, sunt vizate în principal companiile care dețin autorizație de mediu și care sunt considerate, ca urmare a activităților întreprinse, având impact semnificativ asupra mediului.

De asemenea, conform prevederilor din Legea nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor, adresându-se tuturor generatorilor de deșeuri, indiferent de activitate, capacitate, deținere sau nu a autorizației de mediu, deținătorii/producătorii de deșeuri persoane juridice, comercianții, precum și operatorii economici au obligația să desemneze o persoană din rândul angajaților proprii care să urmărească și să asigure îndeplinirea obligațiilor prevăzute de prezenta lege sau să delege această obligație unei terțe persoane. De reținut este faptul că persoanele desemnate trebuie să fie instruite în domeniul gestiunii deșeurilor, inclusiv a deșeurilor periculoase, ca urmare a absolvirii unor cursuri de specialitate.

Ce face un responsabil de mediu

Responsabilul de mediu asigură în general aplicarea corectă a procedurilor operaționale de supraveghere a activităților de mediu :

 • gestionează actele normative de mediu,
 • elaborează programul de management de mediu,
 • coordonează procesul de instruire în domeniul mediului,
 • elaborează programul de monitorizare al factorilor de mediu,
 • monitorizează factorii și activitățile de mediu,
 • realizează auditul intern,
 • elaborează Programul de audit intern,
 • supraveghează activitatea de pregatire pentru situațiile de urgență,
 • elaborează documentația sistemului de management mediu,
 • raportează activitatea de mediu.
 • identifică principalele caracteristici ale sistemului/ procesului supus evaluării, alege metoda de evaluare și stabilește instrumentele de lucru
 • evaluează impactul de mediu produs de companie și acționează pentru a reduce și elimina acest impact, respectând normele legale
 • pregătește documentele necesare și asigură obținerea autorizațiilor, acordurilor, avizelor din domeniul protecției mediului, necesare pentru desfășurarea activității;
 • întocmirea documentației pentru lucrările avute în execuție;
 • întocmirea documentației de testare

Care este diferența dintre un responsabil de mediu și consultantul de mediu?

Față de responsabilul de mediu, consultantul de mediu identifică problemele de mediu specifice unei game diverse de domenii de activitate și propune soluții optime conform prevederilor legislative, dar și în raport cu cerințele pieței și comunităților în care activează acele companii.

Pregătirea profesională a amândurora trebuie să aibă la bază studii superioare, preferabil în domenii conexe protecției mediului, pe care să le completeze cu diferite cursuri de specialitate (audit, management de mediu, sustenabilitate, sisteme informaționale geografice, prelevare și interpretare date, realizare rapoarte tehnice etc.)

În primul rând, responsabilul de mediu este un angajat intern al unei companii ce are un anumit specific de activitate și în funcție de complexitatea proceselor tehnologice și a obligațiilor în domeniul protecției mediului, acesta gestionează un număr redus de probleme de mediu, iar soluțiile oferite potrivindu-se rar și altor tipuri de companii.

Verificarea conformității legislative a activităților companiei intră în atribuțiile responsabilului de mediu, care identifică necesitatea obținerii anumitor acte de reglementare specifice în domeniul protecției mediului (aviz de mediu, acord de mediu, autorizație de mediu, notificare și/sau autorizație/aviz de gospodărirea apelor, acord de preluare ape uzate, etc), verifică respectarea ulterioară a cerințelor impuse în cadrul acestor autorizații, instruiește angajații pe probleme de mediu, monitorizează factorii de mediu și realizează rapoartele specifice către autorități, realizează un audit intern al sistemului de management de mediu și identifică soluții de conformare, prevenire, reducere sau înlăturare a efectelor impactului pe care activitatea companiei o generează asupra mediului. 

Pe de altă parte, consultantul de mediu preia responsabiltățile de mediu ale mai multor companii și are obligația de a cunoaște specificul fiecărei activități, elementele particulare care privesc impactul asupra mediului ale acestora și propune soluții de conformare și dezvoltare durabilă atât în privința relațiilor comerciale cu furnizorii/beneficiarii/ partenerii, cât și în cadrul comunității în care activează aceste companii.

Cei care beneficiază de serviciile oferite de consultanții de mediu se regăsesc în domenii de activitate diferite precum instituțiile publice, companiile din ramuri industriale, exploatările miniere, infrastructură, energie, administratorii de arii protejate, etc. Așadar, consultantul de mediu intră în contact cu actori diferiți din piață, realizează analize și statistici ale pieței privind soluții eficiente cost-beneficiu care se referă la echipamente de mediu, managementul deșeurilor, responsabilitățile privind modalități optime de gestionare a îndeplinirii țintelor anuale de reciclare/valorificare.

În comparație cu responsabilul de mediu, consultantul de mediu relaționează cu mai multe entități, în special cu autoritățile de reglementare în domeniul protecției mediului (APM, ANPM, AFM, Ministerul Mediului, Apele Romane), colectori de deșeuri, organizații de transfer de responsabilitate, laboratoare de monitorizare a factorilor de mediu, și sunt implicați în diferite parteneriate și asociații de profil prin care participa la diferite dezbateri, întâlniri, conferințe. 

Consultantul de mediu se remarcă printr-o permanentă conectare la noutățile din domeniu, atât din punct de vedere legislativ, cât și tehnic. 

Responsabilul de mediu se ocupă de problemele de mediu ale companiilor mici și medii sau mari, în general, fiind și situații în care unii agenți economici își permit un departament de mediu, adesea integrat. Totuși, persoanele acestea au și alte responsabilități în cadrul departamentului, nu doar în domeniul protecției mediului, ci și în cel de sănătate, securitate, calitate, PSI etc.

Pe de altă parte, consultantul de mediu lucrează exclusiv în domeniul protecției mediului, având la dispoziție echipe interdisciplinare, care dispun de specializări conexe (ecologie, inginerie, chimie, biologie, economia mediului, agronomie, hidrologie, etc.) și beneficiază de un schimb de experiență și informații pentru a răspunde rapid întrebărilor din domeniul mediului pentru o desfășurare bună a activităților în relația cu furnizorii, beneficiarii și comunitatea în care activează.

Responsabilul de mediu nu are obligația de a deține acreditările necesare pentru realizarea diferitelor studii de mediu ce pot fi utile la obținerea autorizației de mediu, acordului de mediu, autorizației de gospodărirea apelor etc.

În opoziție, consultantul de mediu trebuie să obțină acreditările eliberate de către Ministerul Mediului pentru a realiza o serie de studii de mediu, solicitate în cadrul procedurii de obținere a actelor de reglementare.

Cum te putem ajuta?

Responsabilul de mediu din cadrul companiei Smart Mediu îți poate asigura:

 • identificarea și evaluarea aspectelor de mediu,
 • îndeplinirea obligațiilor legale ce privesc gestiunea deșeurilor, conform Legii 211/2011 privind regimul deșeurilor și asigurarea evidenței gestiunii deșeurilor, inclusiv a deșeurilor periculoase în conformitate cu HG 856/2002,
 • întocmirea documentației tehnice pentru obținerea/revizuirea  avizului/autorizației de mediu în diferite cazuri precum modernizarea sau extinderea unor activități,
 • întocmirea raportului anual de mediu prevăzut în autorizația integrată/autorizația de mediu,
 • evaluarea rapoartelor de încercare/buletine de analiză pentru apă, aer, sol, zgomot și vibrații,
 • transmiterea către autoritățile publice (Agenția pentru protecția mediului, Primăria, Garda de Mediu) a rapoartelor specifice solicitate de către reprezentanții lor sau de către legislație,
 • transmiterea către Administrația Fondului pentru Mediu a declarațiilor lunare și anuale,
 • coordonarea activităților și proiectelor care au legătură cu protecția mediului,
 • instruirea angajaților în domeniul protecției mediului, care includ domeniul gestiunii deșeurilor,
 • evaluarea impactului de mediu generat de către o activitate și acțiunea de a reduce sau chiar a-l elimina pe acesta,
 • realizarea și urmărirea modului în care sunt îndeplinite planurile de reducere a poluării și implementarea unor sisteme de management de mediu,
 • transmiterea și interpretarea noutăților legislative din domeniul protecției mediului

Așadar, sarcinile pe care trebuie să le îndeplinească un responsabil de mediu sunt numeroase și sunt mai ușor de gestionat cu ajutorul unei firme cu experiență precum Smart Mediu. Vei putea astfel preveni amenzile și sancțiunile Gărzii de Mediu și vei evita plata sumelor de zeci de mii de lei,  în cazul descoperirii neregulilor.

WeCreativez WhatsApp Support
Echipa noastră de asistență pentru clienți este aici pentru a vă răspunde la întrebări. Intreaba-ne orice!
👋 Bună, cum pot să te ajut?