Solutii de mediu SMART ENVIRONMENT

Raportari ANPM

Având în vedere prevederile legislative privind regimul deșeurilor, toate societățile economice publice sau private din România au obligația de a ține evidența deșeurilor generate și de a depune o serie de rapoarte caracteristice către Agenția Națională pentru Protecția Mediului din raza căreia își desfășoară activitatea.

Frecvența acestor rapoarte depinde de activitatea desfășurată de către operatorii economici și poate fi lunară, semestrială sau anuală.

 

Agenția pentru Protecția Mediului (ANPM)

Agenția Națională pentru Protecția Mediului este o instituție aflată în subordinea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor și se ocupă cu asigurarea respectării și implementării legislației și a politicilor de mediu atât la nivel național, cât și local. De asemenea, rapoartele ANPM merg și către Agenția Europeană de Mediu.

Agenția Națională pentru Protecția Mediului asigură respectarea prevederilor legislative privind gestionarea deșeurilor, având în vedere siguranța și protecția sănătății populației și a mediului.

 • Pentru a facilita colectarea și transmiterea eficientă a raportărilor către Agenția Europeană de Mediu, ANPM a dezvoltat o platformă de tip “eform” și presupune completarea unui formular online de înregistrare numit Sistemul Integrat de Mediu (SIM), pe care îl găsiți accesând www.raportare.anpm.ro. De asemenea, trebuie să aveți în vedere că orice activitate ce necesită acte de reglementare emise de către Agențiile de mediu este necesar să fie înregistrată înainte în Sistemul Integrat de Mediu (SIM), anterior depunerii documentelor specifice în format fizic, pe hârtie.

Pentru a vă oferi o mână de ajutor, vă punem la dispoziție un ghid de raportare SIM:

 • Procedura de înregistrare începe prin accesarea link-ului https://raportare.anpm.ro/irj/portal/public, în urma căreia veți obține datele de autentificare (User și Parolă), pe care le veți folosi de fiecare dată când doriți să accesați portalul. Pentru a păstra securitatea contului, SIM va obliga operatorul economic să modifice parola la un interval de timp.
 • Agențiile de mediu vor informa operatorii economici când se deschide sesiunea de raportare online printr-un email precum și data limită până la care se pot introduce raportările de mediu în SIM. Aveți în vedere că înregistrarea în SIM trebuie realizată pentru fiecare punct de lucru/amplasament/locație în mod individual, atât pentru operatorul economic cât și în cazul persoanelor fizice.
 • Orice modificare necesară după acest termen se poate face doar prin transmiterea unui mesaj la suportsim@anpm.ro sau apelând telefonic Agenția Națională pentru Protecția Mediului.
 • După înregistrare și autentificare în SIM, veți accesa secțiunea pentru care faceți raportarea pe site-ul ANPM.
 • Pentru a introduce o raportare de mediu, după autentificare, operatorul economic va trebui să solicite accesul pentru acel formular (de exemplu: completarea raportării de către generatorii de deșeuri), fără de care nu se poate face înregistrarea datelor. Această cerere poate fi se accesată urmând pașii: Profil > Cereri cont acces > Deșeuri > PRODDES (Colectarea de date privind generarea și gestionarea deșeurilor).
 • Cererile pentru eliberarea actelor de reglementare precum: avizul de mediu, acordul de mediu, autorizația de mediu, autorizația integrată de mediu, stabilirea obligațiilor de mediu, revizuirea actelor reglementare și transferul actelor reglementare se depun tot în cadrul Sistemului Integrat de Mediu (SIM).

Cine este obligat să raporteze la ANPM?

Prin legislația privind protecția mediului, tot mai laborioasă și mai specifică, se impun o serie de monitorizări ale impactului pe care îl au organizațiile asupra mediului înconjurător.

Astfel, este obligatorie gestionarea corectă a deșeurilor, pornind de la colectarea separată a lor: hârtie, metal, plastic și sticlă, fiind interzisă amestecarea diferitelor categorii de deșeuri din pricina gradului diferit de periculozitate.

Cu toate acestea, în funcție de activitățile desfășurate de către operatorii economici, formele de raportare către ANPM sunt diferite. Agenții economici care sunt responsabili pentru raportări de mediu sunt:

 • generatorii de deșeuri persoane juridice, deținătorii de deșeuri, comercianții și brokerii
 • agenții economici autorizați pentru colectarea/tratarea/valorificarea/eliminarea deșeurilor
 • operatorii economici autorizați pentru desfășurarea activității de colectare, reciclare sau valorificare a deșeurilor de ambalaje
 • operatorii de salubritate
 • administrația publică locală
 • operatorii economici autorizați pentru colectarea/tratarea deșeurilor de baterii și acumulatori
 • administrațiile publice locale și operatorii economici care administrează puncte de colectare a deșeurilor de echipamente electrice și electronice
 • operatorii economici care tratează, reciclează sau valorifică deșeuri de echipamente electrice și electronice
 • agenții economici autorizați pentru colectarea/tratarea vehiculelor scoase din uz
 • agenții economici care desfășoară activități de colectare, reșapare, reciclare și/sau valorificare termoenergetică a anvelopelor uzate
 • agenți economici care produc și gestionează substanțe și chimice și periculoase
 • agenții economici care au obligația monitorizării emisiilor și raportarea către APM conform cerințelor autorizației de mediu

Totuși, legislația în vigoare, și anume: Legea 211/2011 precum si OM 192/2014 adaugă un plus de dezorientare în rândul agenților economici din pricina formulărilor ambigue, care lasă loc de interpretare.

 

Astfel, se poate considera generare de deșeuri folosirea hârtiei pentru imprimare și aruncarea acesteia la coș după ce a trecut prin imprimantă.

Acest fapt este posibil datorită unei fraze din Legea 211 care precizează că un producător de deșeuri este “persoana fizică autorizată sau persoana juridică care, cu titlu profesional, proiectează, produce, prelucrează, tratează, vinde ori importă produse”. Deși, la prima vedere, firmele care oferă servicii ar face excepție de la regulă, inspectorii de mediu interpretează termenul “tratează” prin faptul că hârtia care trece prin imprimantă este tratată.

 

O altă situație de terminologie este legată de cuvântul “deșeuri”. Inspectorii de mediu consideră că simplul fapt că angajații consumă alimente la locul de muncă reprezintă generare de deșeuri menajere. Practic, majoritatea activităților umane generează deșeuri.

 

Evită situațiile complicate și interpretabile ce se regăsesc în legislația de mediu și apelează la serviciile specializate ale companiei Smart Mediu, care oferă consultanță privind protecția mediului și poate realiza aceste raportări pentru compania ta. 

Suntem la curent cu toate normele și ne bazăm pe sprijinul echipei de specialiști cu care lucrăm. 

Serviciile noastre sunt complete, personalizate 100% și eficiente pentru ca tu să scapi de grija instruirii personalului, a întocmirii raportărilor ANPM, a redactării documentației pentru obținerea actelor necesare reglementării și chiar a prezenței administratorului la controalele de specialitate. 

Tipuri de raportări către ANPM. Sunt prevăzute de lege?

Conform legislației în vigoare, operatorii economici trebuie să raporteze către Agenția Națională pentru Protecția Mediului, prin Sistemul Integrat de Mediu (SIM) următoarele:

 • Evidența deșeurilor generate
 • Evidența uleiurilor proaspăt consumate, precum și a uleiurilor uzate generate/colectate/valorificate/eliminate
 • Evidența deșeurilor de ambalaje gestionate
 • Evidența deșeurilor de baterii și acumulatori
 • Evidența deșeurilor de echipamante electrice și electronice
 • Evidența vehiculelor scoase din uz
 • Evidența anvelopelor uzate destinate reutilizării
 • Chestionare statistice privind gestionarea deșeurilor (colectate/tratate/valorificate/eliminate)
 • Inventare de emisii atmosferice
 • Determinări realizate pentru apa uzată, sol/subsol, zgomot, etc
 • Evidența substanțelor chimice și periculoase
 • Bilanțul solvenților (compuși organici volatili)

Pentru numeroase dintre aceste raportări necesită expertize și date, precum și o bună cunoaștere a legislației. Cum normele și legile sunt tot mai dificil de parcurs, fiind stufoase, soluția pentru a întreprinde activități și a proteja mediul în mod legal este apelarea la o firmă de consultanță de mediu precum Smart Mediu. Specialiștii noștri se pot ocupa de toate rapoartele și actele necesare pentru funcționarea companiei tale.

Sancțiuni pentru nerespectarea prevederilor legale privind raportările către ANPM

Trebuie să țineți cont că amenzile în cazul nerespectării prevederilor legale privind raportarea către ANPM sunt extrem de usturătoare.

 • Conform legislației în vigoare, neraportarea către ANPM duce la sancțiuni de până la 1000 lei pentru persoanele fizice și până la 20 000 lei pentru persoanele juridice.
 • Dacă termenul de depunere a raportării anvelopelor puse pe piață/gestionate nu este respectat, se va considera contravenție, care se sancționează cu amendă pornind de la 1000-2000 lei.
 • În cazul întârzierii depunerii raportării ANPM a deșeurilor gestionate anual, aceasta se va sancționa cu amendă de la 15.000 lei la 30.000 lei.
 • Lipsa unei evidențe privind bateriile și acumulatorii se sancționează cu amendă de la 15.000 la 20.000 lei.
 • Persoanele juridice care nu au ținut o evidență strictă a substanțelor periculoase precum și lipsa informațiilor și datelor cerute de ANPM se sancționează cu amendă ce variază între 25.000 lei și 50.000 lei.
 • În cazul lipsei unei evidențe a rezultatelor și a raportărilor ANPM privind emisiile poluante, persoana juridică va fi sancționată cu o amendă ce se încadrează între 50.000 lei și 100.000 lei.
 • Lipsa evidenței deșeurilor generate se sancționează, de asemenea, cu o amendă cuprinsă între 15.000 lei și 30.000 lei.
 • Persoanele juridice care nu dețin evidența și raportarea către ANPM a uleiurilor proaspăt consumate precum și a celor uzate generate/colectate/valorificate/eliminate se fac pasibile de o amendă între 7.500 lei la 10.000 lei.
WeCreativez WhatsApp Support
Echipa noastră de asistență pentru clienți este aici pentru a vă răspunde la întrebări. Intreaba-ne orice!
👋 Bună, cum pot să te ajut?