Solutii de mediu SMART ENVIRONMENT

Raportari AFM ( Administratia Fondului pentru Mediu)

O bună gestionare a deșeurilor este esențială pentru un mediu curat și sănătos, cu aer respirabil, de care avem nevoie cu toții.

În România, această activitate de protecția mediului este stabilită prin legislația de mediu, care obligă toate companiile publice sau private să depună raportări privind evidența ambalajelor introduse pe piața națională, dar și pentru cele generate de activitatea de producție.

Amenzile și sancțiunile în cazul neîndeplinirii obligațiilor sunt extrem de dure pentru orice afacere, de aceea Smart Mediu împreună cu specialiștii în protecția mediului te pot ajuta să elimini riscul acestora și să îți poți organiza business-ul în voie, fără grija sancțiunilor.

Managementul deșeurilor presupune colectarea, transportul, tratarea, reciclarea și depozitarea deșeurilor și are drept scop reducerea efectului pe care acestea îl au asupra sănătății umane, a mediului sau a habitatului, precum și economisirea resurselor naturale prin reutilizarea elementelor recuperabile.

Conform Legii nr. 249/2015, este reglementată modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje pentru a preveni și a reduce impactul asupra mediului. Astfel, operatorii economici au obligația de a depune o serie de rapoarte privind evidența ambalajelor introduse recent pe piața din România, fie că este vorba de cele rezultate din activitate de producție, dar și din activitatea de import.

Astfel, prin Legea nr. 211/2011 toate companiile publice sau private care dețin sau produc deșeuri, alături de operatorii economici autorizați pentru colectare/transport de deșeuri au obligația de a desemna o persoană dintre angajații proprii care să gestioneze în mod corespunzător și conform legii deșeurile, ori să delege această obligație către o terță persoană.

De asemenea, este important de reținut că persoanele desemnate trebuie să fie instruite în domeniul gestionării deșeurilor, incluzând deșeurile periculoase în urma unor cursuri de specialitate.

Domenii (activități) în care operatorii economici depun declarații către AFM:

 

Emisiile provenite din surse fixe – Deținerea de către operatorii economici a unei surse fixe precum centrale termice, generatoare electrice, staționare a căror utilizare afectează factorii de mediu.

Ambalajele introduse pe piața națională

 • Introducerea pe piața națională de către operatorii economici a unor aproduse ambalate (produse, importate sau realizate printr-o achiziție intracomunitară)
 • Supra-ambalarea/ Reambalarea
 • Introducerea pe piață a ambalajelor de desfacere sau închirierea, sub orice formă, cu titlu profesional, a ambalajelor
 • Vânzarea de produse marcă proprie produse de către producătorii naționali, dar pe care operatorii economici își pun marca, în baza unui contract de marcă sau de exclusivitate

Anvelopele – Introducerea pe piață a anvelopelor de către operatorii economici.

Ecotaxa – Utilizarea pungilor și sacoșelor de cumpărături din materiale neregenerabile, care sunt introduse pe piață de către operatorii economici prin:

 • Achiziții intracomunitare
 • Importuri
 • Produse în România
 • Inscripționate

EEE-uri (Echipamente Electronice și Electrocasnice)

 • Introducerea pe piața națională a EEE-urilor de către operatorii economici care produc, importă sau realizează o achiziție intracomunitară a acestora.
 • Deținerea mărci proprii de EEE-uri.

Bateriile și acumulatorii

 • Introducerea pe piața națională de către operatorii economici a bateriilor și acumulatorilor produse, importate sau realizate printr-o achiziție intracomunitară.
 • Deținerea mărci proprii de baterii sau acumulatori.

Uleiurile sintetice și minerale – Introducerea pe piața națională a uleiurilor sintetice și minerale produse, importate sau realizate printr-o achiziție intracomunitară.

Metalele feroase și neferoase – Agenții care colectează metale feroase și neferoase sunt obligați să depună declarațiile lunare către AFM și plata lunară.

Substanțele clasificate ca periculoase pentru mediu – Introducerea pe piața națională de către operatorii economici a substanțelor clasificate prin acte normative ca fiind periculoase pentru mediu, produse, importate sau realizate printr-o achiziție intracomunitară.

Ce declarații se depun la AFM:

 • Declarații privind emisiile provenite din surse fixe. Este obligația operatorilor economici care dețin surse fixe precum centrale termice, generatoare electrice, staționare a căror utilizare afectează factorii de mediu să depună o declarație la AFM.
 • Declarații privind ambalajele introduse pe piața națională. Astfel, sunt obligați să depună o declarație către AFM operatorii economici care introduc pe piața națională produse ambalate (produse, importate sau realizate printr-o achiziție intracomunitară), cei care supraambalează/reambalează, care introduc pe piață ambalaje de desfacere sau dau spre închiriere, sub orice formă, cu titlu profesional, ambalaje, precum și cei care vând produse marcă proprie produsă de producători naționali, dar pe care operatorii economici își pun marca, în baza unui contract de marcă sau de exclusivitate.
 • Declarații privind anvelopele. Operatorii economici care introduc pe piața anvelope au obligația de a depune o declarație către AFM.
 • Declarații privind ecotaxa. Operatorii economici care utilizează pungi și sacoșe pentru cumpăraturi din materiale neregenerabile introduse pe piață prin achiziții intracomunitare, importuri, producție în România sau inscripționare de pungi, au obligația de a depune o declarație către AFM.
 • Declarații privind EEE-uri (Echipamente Electronice și Electrocasnice). Au obligația de a depune o declarație la AFM operatorii economici care introduc pe piața națională (produc, importă sau realizează o achiziție intracomunitară) sau dețin mărci proprii de EEE-uri.
 • Declarații privind bateriile și acumulatorii. Obligația de a depune declarații la AFM aparține operatorilor economici care introduc pe piața națională (produc, importă sau realizeaza o achiziție intracomunitară) baterii și acumulatori sau a celor care dețin mărci proprii de baterii sau acumulatori.
 • Declarații privind uleiurile sintetice și minerale. Operatorii economici care introduc pe piața națională (produc, importă sau realizează o achiziție intracomunitară) uleiuri sintetice și minerale au obligația de a depune o declarație la AFM.
 • Declarații privind metalele feroase și neferoase. Sunt obligați să depună declarații lunare la AFM operatorii economici agenți colectori de metale feroase și neferoase precum și plata lunară.
 • Declarații ce privesc substanțele clasificate ca periculoase pentru mediu. Au obligația de a depune declarații către AFM operatorii economici care introduc pe piața națională substanțe clasificate prin acte normative ca fiind periculoase pentru mediu (produse, importate sau realizate printr-o achiziție intracomunitară).

Procedură declarații AFM:

Operatorii autorizați sunt cei care întocmesc raportările deșeurilor, iar declarațiile se depun lunar către Administrația Fondului pentru Mediu.

Adresa sediului AFM București unde se depun declarații este: Splaiul Independenței nr. 294, Corp A, Sector 6 București, cod poștal: 060031. Program de lucru: luni – joi: 08:00 – 16:30 și vineri: 08:00 – 14:00.

Primul pas este descărcarea aplicației AFM-Declarații de pe site-ul Administrației Fondului pentru Mediu, din secțiunea Taxe și contribuții, accesând secțiunea Declarații.

Utilizând această aplicație se va completa declarația ținând cont de instrucțiunile regăsite în Anexa 2 din cadrul Ordinului nr. 591/2017 privind aprobarea modelului și conținutului formularului “Declarație privind obligațiile la Fondul pentru mediu”.

Completarea declarației către AFM presupune informații privind cantitățile de ambalaje și de deșeuri de ambalaje produse. În cazul în care, pentru perioada de raportare, nu există cantități de ambalaje sau deșeuri de ambalaje, în declarația AFM se înscrie cifra zero (0), în câmpul indicat.

Declarația se printează în 2 exemplare, semnate și ștampilate, unul pentru depunerea în original la sediul Administrației Fondului pentru Mediu din București (AFM București) iar cel de-al doilea se păstrează la sediul operatorului economic autorizat responsabil de acest serviciu.

În cazul rectificărilor se vor atașa documente justificative precum și o adresă și se vor depune la Registratură, la sediul AFM. Declarațiile rectificative (semnate și ștampilate), adresa justificativă (semnată și ștampilată) și documentele justificative vor fi printate în dublu exemplar, unul pentru a fi depus în original la Registratură, iar celelalt pentru a fi păstrat la sediul operatorului economic.

Nedepunerea la timp a declarațiilor privind raportarea deșeurilor la Fondul pentru Mediu constituie contravenție și este sancționată cu amendă cuprinsă între 500 lei și 1000 lei (în cazul persoanelor fizice) și cu o amendă cuprinsă între 1000 lei și 5000 lei (în cazul persoanelor juridice).

Exemplu declarație AFM:

Cum vă putem ajuta

Smart Mediu este alături de tine și îți asigură consultanță în toate problemele legate de protecția mediului. Astfel, privind raportările către Administrația Fondului pentru Mediu, noi și specialiștii cu care colaborăm îți asigurăm:

 • calculul contribuției lunare către AFM
 • raportări în SIM (Serviciul Integrat de Mediu)
 • întocmirea și depunerea declarațiilor pentru raportările obligatorii AFM, conform legislației și activităților desfășurate de către beneficiar, la sediul AFM.
 • identificarea și codificarea deșeurilor, a cantităților de deșeuri generate din activitatea proprie sau de import
 • consultanță privind marcarea ambalajelor introduse pe piață, conform legislației în vigoare
 • identificarea operatorilor economici autorizați pentru reciclarea sau valorificarea ambalajelor și a deșeurilor (OTR) și intermedierea relațiilor cu aceștia.
 • întocmirea fișelor pentru gestiunea deșeurilor conform HG 856/2002 și a Deciziei 2014/955/UE de modificare a Deciziei 2000/532/CE de stabilirea a listei de deșeuri în temeiul Directivei 2008/98/CE a Parlamentului European și a Consiliului
 • raportarea lunară/trimestrială/semestrială/anuală a cantităților de deșeuri
 • raportarea anuală a cantităților de ambalaje introduse pe piață către Agenția pentru Protecția Mediului
 • consultanță în privința îndeplinirii obiectivului de reciclare sau de valorificare a ambalajelor introduse pe piață.

Prin delegarea către Smart Mediu a obligațiilor de mediu vei putea:

 • reduce taxele către Fondul pentru Mediu cu aproximativ 50%
 • optimiza costurile privind reciclarea deșeurilor de ambalaje introduse pe piața din România
 • ține o evidență a gestionării deșeurilor și vei avea asigurat un management corect al deșeurilor.
WeCreativez WhatsApp Support
Echipa noastră de asistență pentru clienți este aici pentru a vă răspunde la întrebări. Intreaba-ne orice!
👋 Bună, cum pot să te ajut?