Solutii de mediu SMART ENVIRONMENT

Raportare in SIM a deseurilor

Raportare în SIM a deșeurilor generate și / sau colectate

Sistemul Integrat de Mediu este dezvoltat de către Agenția Națională pentru Protecția Mediului pentru a facilita raportarea către instituțiile abilitate ale Uniunii Europene a gestionării deșeurilor pe teritoriul țării. În funcție de tipul activității desfășurate de către operatorii economici, în SIM se completează anumite secțiuni specifice. În cazul generatorilor de deșeuri se va completa secțiunea PRODDES (Statistica deșeurilor, cantitățile de deșeuri generate din activitate și predate către colectorii autorizați). 

De asemenea, vor fi menționate stocurile de deșeuri de la începutul anului și sfârşitul acestuia. Aceasta procedură de raportare în SIM necesită cunoștințe de specialitate și o încadrare corectă a operațiunilor și deșeurilor generate. Pentru a vă asigura că sunteți în legalitate și pentru a vă ușura munca, apelați la serviciile de consultanță de mediu – Smart Mediu.