Solutii de mediu SMART ENVIRONMENT

Raportare factori de mediu

Raportări cu privire la monitorizarea factorilor de mediu (apă, aer, sol/subsol, zgomot și vibrații)

Ținând cont de activitatea desfășurată de către operatorii economici, se impune prin Autorizația de Mediu o monitorizare a calității mediului în urma unor analize privind apele uzate evacuate, emisiile generate de către procesele tehnologice, calitatea solului și subsolului precum și zgomotul și vibrațiile.

Raportările ANPM privind factorii de mediu trebuie să țină cont de monitorizările frecvente ale activităților ale operatorului și se stabilesc prin Autorizația de Mediu.

Raportarea poate fi făcută fie lunar, semestrial sau anual, în funcție de impactul potențial asupra mediului.