Solutii de mediu SMART ENVIRONMENT

Raportare DEEE-urilor colectate

Raportarea anuală la APM a DEEE-urilor colectate, pe format de hârtie

Conform OUG nr. 5/2015, care privește deșeurile de echipamente electrice și electronice, împreună cu Ordinul nr. 1223/2005, producătorii/importatorii sau organizațiile colective care acționează în numele lor sunt obligați să raporteze Agenției Naționale pentru Protecția Mediului date privind cantitățile de echipamente electrice și electronice introduse pe piață, cantitățile, numărul și categoriile de deșeuri de echipamente electrice și electronice care au fost colectate prin toate mijloacele și refolosite, reciclate și recuperate sau exportate, până pe data de 30 aprilie a fiecărui an.

În cazul în care producătorii au transferat responsabilitatea realizării obiectivelor anuale de colectare, valorificare și reciclare a deșeurilor de echipamente electrice și electronice, conform art. 7 alin. (4) din HG nr. 448/2005, aceștia au obligația de a transmite Agenției Naționale pentru Protecția Mediului datele de identificare a organizației colective autorizate cu care au încheiat contractul de transfer de responsabilitate, până cel târziu la data de 15 ianuarie a fiecărui an. 

Toate tipurile de DEEE trebuie colectate și încadrate conform prevederilor legislației în vigoare, mai cu seamă că pot fi atât DEEE-uri ce conțin substanțe periculoase cât și nepericuloase.

Așadar, raportarea către ANPM trebuie să conțină următoarele informații:

  • cantitățile de deșeuri electrice și electronice colectate
  • tipurile de deșeuri electrice și electronice colectate
  • evidența operatorilor economici către care au fost predate DEEE-urile pentru reciclare sau valorificare.