Solutii de mediu SMART ENVIRONMENT

Raportare acumulatori uzati

Bateriile au în componență numeroase metale grele precum mercur, nichel, cadmiu și plumb, împreună cu acizi care pot afecta solul și pânza freatică. Din cauza acestui pericol, legislația de mediu solicită raportarea către ANPM a numeroase date privind gestionarea bateriilor și acumulatorilor uzați.

Conform Ordinului 1399/26 oct. 2009, operatorii economici care colectează baterii și acumulatori uzați trebuie să dețină Autorizație de Mediu și să raporteze cel puțin o dată pe an, până la data de 28 februarie, datele referitoare la cantitățile de baterii și acumulatori uzați colectați.

Raportarea anuală trebuie să conțină următoarele informații 

  • tipul bateriilor/acumulatorilor uzați colectați
  • stocul de la începutul anului/de la sfârșitul anului
  • cantitatea colectată
  • cantitatea trimisă către alte puncte de colectare
  • cantitatea trimisă către tratare și/sau cantitatea exportată.