Solutii de mediu SMART ENVIRONMENT

Consultanta mediu

Legislația de mediu este una extrem de complexă și necesită o cunoaștere amănunțită și completă a domeniului precum și o interpretare a tuturor actelor ce o compun pentru ca orice persoană fizică și juridică ce poate avea un impact semnificativ asupra mediului să aibă activități conforme cu normele de mediu. Pentru că legislația se află în continuă dezvoltare, firmele de consultanță de mediu autorizate devin nu doar un simplu colaborator ci o necesitate pentru orice afacere.

 

De ce ai nevoie de o firmă de consultanță de mediu?

Conform OUG 195/2005 orice activitate economică care are un impact asupra mediului înconjurător are obligația legală de a-și înființa un departament specializat în protecția mediului cu rolul de a:

 • evalua impactul de mediu produs de companie și de a acționa pentru reducerea sau chiar eliminarea sa, ținând cont de legislația în vigoare
 • întocmi documentația pentru obținerea actelor de reglementare (aviz, acord, autorizație/autorizație integrată de mediu, autorizație de gospodărire a apelor, acord de preluare ape uzate)
 • ține o evidență specifică pentru substanțe chimice și periculoase, ulei uzat, anvelope, baterii și acumulatori, emisii, echipamente electrice și electronice, etc) și de a transmite rapoartele necesare către Agenția pentru Protecția Mediului și către Administrația Fondului pentru Mediu lunar, semestrial, anual
 • realiza și implementa planuri care duc la reducerea deșeurilor generate, la reducerea poluării, la reducerea consumului de resurse și energie
 • monitoriza factorii de mediu (apă, aer, sol, subsol, zgomot și vibrații) și de a ține evidența acestor monitorizări
 • elabora Registrul cu substanțele chimice și periculoase
 • participa în cadrul verificărilor/controalelor efectuate de către autoritățile competente în domeniu, precum Agenția pentru Protecția Mediului, Garda de Mediu, Poliția Locală, Administrația Fondului pentru Mediu.
 • participa în cadrul auditurilor interne/externe în vederea certificarii ISO
 • respecta prevederile actelor de reglementare deținute

 

De asemenea, conform Legii 211/2011 – Art. 22 – orice agent economic are obligația (indiferent de cantitatea de deșeuri pe care o produce) de a desemna o persoană dintre angajații proprii, care să aibă drept atribuție urmărirea și asigurarea îndeplinirii obligațiilor prevăzute de prezenta lege sau de a delega această obligație unei terțe persoane (unei firme de consultanță de mediu).

Este mult mai avantajoasă colaborarea cu o firmă de consultanță, care prin intermediul contractului își asumă responsabilitatea pe partea de mediu, deci va fi nevoită să plătească în cazul unei amenzi. Totuși, probabilitatea ca o firmă de consultanță, cu mai mulți specialiști de mediu cu experiență, să facă greșeli este mult mai mică decât în cazul unui angajat al firmei, care în paralel trebuie să se ocupe și de responsabilitățile zilnice ale postului.

Colaborarea cu o firmă de consultanță de mediu duce la reducerea multor costuri precum costurile de personal. Pentru un angajat vei plăti salariu, taxe la stat, cursuri de pregătire, costuri logistice, administrative, concedii, demisii etc, față de o taxă lunară percepută de o firmă de consultanță.

O firmă de consultanță de mediu poate reduce costurile companiei prin găsirea celor mai bune soluții de reciclare/valorificare a deșeurilor rezultate din activitatea proprie și a responsabilităților de plată către AFM pentru ambalajele puse pe piață

De ce să alegi experții în consultanță de mediu de la Smart Mediu?

Compania de consultanță de mediu Smart Mediu te asigură de servicii de consultanță specializată, prin care vei înțelege legislația de mediu, vei putea îndeplini cerințele legislative indiferent de domeniul în care activezi și vei beneficia de expertiza specialiștilor calificați în protecția mediului.

 

Ținând cont de activitatea firmei precum și de codurile CAEN, Smart Mediu îți oferă consultanță de mediu privind obținerea autorizației de mediu precum și pentru gestionarea deșeurilor, parcurgând toate demersurile.

 

Smart Mediu îți poate oferi consultanță de mediu de calitate datorită:

 • echipei de specialiști și consultanți de mediu, care lucrează pentru identificarea și satisfacerea nevoilor companiei tale
 • competitivității prin servicii și tarifele pe care le oferim
 • preluării responsabilității pentru tine și compania ta
 • accesibilității și promptitudinii față de solicitările preluate de pe întreg teritoriul țării
 • respectării 100% a legilor în vigoare, fapt prin care tu eviți amenzile
 • preluării activităților birocratice
 • serviciilor personalizate și specializate
 • ofertei de soluții viabile pentru reciclarea ambalajelor și deșeurilor
 • experienței ce se regăsește într-un portofoliu de peste 700 de clienți care ne recomandă
 • monitorizării zilnice a modificărilor legislative din domeniu, care pot avea un impact asupra activităților tale

 

Ce tip de firme necesită consultanţă de mediu?

Din punct de vedere al OUG 195/2005, orice companie care întreprinde activități care pot avea impact asupra mediului, conform listei de coduri CAEN, necesită consultanță de mediu. De exemplu, printre cele mai frecvente tipuri de companii care au nevoie de servicii de consultanță de mediu se numără:

 • spălătoriile auto
 • service-urile auto
 • companii care se ocupă cu dezmembrări auto
 • restaurantele
 • companii de colectare deșeuri nepericuloase
 • companii de tip spălătorie covoare
 • depozitele pentru deșeuri

 

Care sunt serviciile de consultanță de mediu oferite de Smart Mediu?

Smart Mediu este o companie de consultanță de mediu care îți oferă posibilitatea de a privi în detaliu situațiile legate de protecția mediului, în vederea luării celor mai bune decizii pentru reciclarea ambalajelor și a deșeurilor. Toate acțiunile noastre se bazează pe expertiza specialiștilor, ținând cont de legislația în vigoare în domeniul protecției mediului.

Avize și autorizații

Smart Mediu asigură întocmirea documentației și obținerea actelor precum:

 • autorizația de mediu (necesară pentru desfășurarea activității economice),
 • autorizația integrată de mediu (necesară în cazul desfășurării anumitor tipuri de activități economice),
 • acordul de mediu (necesar pentru investiții noi, la faza de certificat de urbanism: construcții, branșamente, modificări construcții, achiziție și instalare utilaje, etc.);
 • acord de preluare ape uzate ( pentru evacuarea apelor uzate în rețeaua publică de canalizare)
 • aviz de mediu (necesar pentru planuri și programe: PUD, PUZ, etc.);

 

Suport în cazul controalelor autorităților

Dacă ai trecut sau urmează să treci printr-un control al Gărzii de Mediu, cu siguranță ești debusolat și nesigur în privința actelor sau acțiunilor necesare. Astfel, Smart Mediu îți oferă servicii de asistență pe întreaga perioadă a controalelor efectuate de către autorități (de exemplu, Garda de Mediu, Poliția Locală, Administrația Fondului pentru Mediu).

De asemenea, te poți baza pe consultanță în privința documentelor solicitate, pentru întocmirea contractului de preluare a responsabilității gestiunii deșeurilor, precum și în cazul deciziei de numire sau certificare a responsabilului pentru managementul deșeurilor. Totodată, vei scăpa de întocmirea evidenței gestiunii deșeurilor și raportările necesare în funcție de activitățile firmei.

 

Raportări ANpM

Conform legislației privind regimul deșeurilor, toate societățile economice au obligația de a ține o evidență a deșeurilor generate și de a raporta cu o frecvență specifică către Agenția Națională pentru Protecția Mediului, în funcție de activitatea desfășurată, lunar, semestrial sau anual.

Astfel, principalele tipuri de raportări sunt:

 • Raportări către organizațiile colective contractate privind cantitățile de ambalaje/ anvelope/ echipamente electrice și electronice/ baterii;
 • Raportări privind cantitățile de ambalaje introduse pe teritoriul național (din producție proprie/ din achiziții intracomunitare/ din importuri);
 • Raportări privind gestiunea substanțelor chimice periculoase;
 • Raportări privind gestiunea uleiurilor proaspete puse pe piață, consumate și privind uleiurile uzate generate, colectate, valorificate și eliminate;
 • Raportări privind gestiunea echipamentelor electrice și electronice și a deșeurilor de echipamente electrice și electronice;
 • Raportări privind gestiunea bateriilor/acumulatorilor și a deșeurilor de baterii și acumulatori;
 • Raportări privind gestiunea anvelopelor și a deșeurilor de anvelope;
 • Raportări privind cantitățile de deșeuri generate în urma desfășurării activității agenților economici;
 • Raportări privind cantitățile de deșeuri colectate, tratate, eliminate;
 • Raportări cu privire la monitorizarea factorilor de mediu: apă, aer, sol, zgomot, vibrații (conform autorizației de mediu deținute).

Acestea necesită atât o raportare pe suport de hârtie, cât și format electronic, înregistrat în Sistemul Integrat de Mediu.

Noi, în cadrul Smart Mediu, îți punem la dispozitie personal specializat care va întreprinde toate demersurile necesare pentru obținerea unei autorizații de mediu / reautorizare, printre care se numără:

 • identificarea codurilor CAEN specifice activității clientului în vederea stabilirii necesității autorizației de mediu,
 • identificarea autorității pentru protecția mediului cu atribuții în emiterea autorizației de mediu;
 • întocmirea documentației tehnice necesare pentru obținerea autorizației de mediu (fișa de prezentare și declarația);
 • înregistrarea societății în S.I.M.- Sistemul Integrat de Mediu;
 • publicarea anunțurilor specifice de mediu;
 • reprezentarea societății în relația cu Agenția pentru Protectia Mediului și cu autoritățile de control;

 

Raportări AFM

Companiile care introduc ambalaje pe piață, atât prin intermediu importurilor, cât și prin serviciile de producție, trebuie să realizeze și să depună un raport la Agenția pentru Protecția Mediului. De asemenea, o raportare obligatorie este și cea lunară către Administrația Fondului pentru Mediu.

Smart Mediu se ocupă nu doar de întocmirea documentației și rapoartelor de gestiune a deșeurilor și ambalajelor, ci și de raportarea către autoritățile competente.

Astfel, Smart Mediu te ajută la:

 • întocmirea documentației pentru autorizația de mediu precum și obținerea autorizației de mediu.
 • întocmirea documentației pentru obținerea numărului din Registrul Importatorilor și producătorilor de electrice, electrocasnice si baterii.
 • intermedierea cu OTR-urile pentru componente electrice, electronice, electrocasnice (EEE) si baterii.
 • intermedierea contractului OTR pe EEE și înregistrarea pe portalul de electrice, electrocasnice si baterii
 • raportarea trimestrială și anuală ale componentelor electrice, electrocasnice,
 • întocmirea documentației pentru Acordul de preluare ape uzate și reînnoire anuală,
 • intermedierea cu societăți partenere care realizează buletine de analize pentru apele uzate precum și analize de zgomot,
 • intermedierea cu societate parteneră de vidanjare și curățare separatoare,
 • introducerea raportărilor în SIM, precum și toate celelalte raportări prevăzute de legislație și de autorizațiile de mediu,
 • evidența ambalajelor pentru produsele importate, primar, secundar și terțiar,
 • întocmirea declarațiilor la AFM și depunerea acestora,
 • elaborarea documentației pentru Certificate fiscale de la AFM,
 • informările legislative pe segmentul de activitate specific fiecarei societăți.

 

Managementul deșeurilor

Problema deșeurilor este una extrem de apăsătoare raportându-ne la protecția mediului, de aceea firmele de consultanță de mediu sunt o bună alegere pentru că oferă soluții personalizate pentru reciclarea deșeurilor în funcție de activitatea și nevoile companiei tale.

 

Legislația de mediu de la nivel european a creat un cadru normativ pe care și România trebuie să-l respecte, fapt pentru care, conform Legii 211/2011, toate societățile au obligația de a desemna un responsabil instruit în domeniul gestiunii deșeurilor, inclusiv al deșeurilor periculoase. Astfel, firma de consultanță de mediu îți poate fi un ajutor vital pentru buna funcționare a companiei. Personalul specializat Smart Mediu preia răspunderea tuturor operațiunilor care trebuie desfășurate după apariția deșeurilor, având posibilitatea și capacitatea de a elabora un plan de prevenire a apariției deșeurilor, precum și de minimizare a costurilor implicite.

 

Smart Mediu asigură:

 • preluarea responsabilității gestionării deșeurilor
 • îndeplinirea obligațiilor prevăzute de legea 211/2011 cu personal calificat de specialitate.
 • elaborarea și menținerea evidenței lunare privind gestiunea deșeurilor.
 • întocmirea și transmiterea raportărilor lunare/anuale către autoritățile competente de protecția mediului

 

Audit de mediu

Auditul de mediu presupune verificarea constantă a conformării activității și documentelor deținute de compania ta cu legislația de mediu. Această activitate este necesară pe de-o parte din cauza amenzilor ce pot fi aplicate pentru nerespectarea nenumăratelor obligații în domeniu dar și în privința relației cu furnizorii/clienții, care au devenit tot mai atenți la aspectele legate de mediu și modalitățile de reducere a impactului asupra sa.

Cu toate acestea, auditul de mediu nu reprezintă o cerință legislativă, dar poate fi realizat voluntar de către companiile responsabile pentru a putea identifica gradul de conformare cu legislația de mediu în vigoare, dar și pentru a genera măsuri pentru îmbunătățirea performanței de mediu.

Firmele specializate precum Smart Mediu oferă servicii de consultanță de mediu în orașe importante precum Brașov, Cluj, Timișoara, Pitești sau Sibiu și te asigură de cele mai bune practici, personalizate în funcție de activitatea companiei tale.

Auditul de mediu începe cu stabilirea echipei de verificatori în funcție de specificul activității evaluate (industrie, comerț, managementul deșeurilor, etc), stabilind de comun acord cu beneficiarul zonele/procesele și documentele necesare verificării, vizitarea spațiilor de lucru/depozitelor/liniilor de producție, verificarea documentației deținute și verificarea respectării tuturor cerințelor legislative în domeniul protecției mediului, specifice activităților desfășurate de beneficiar.

În cadrul auditului de mediu, un tip specific de audit poate fi reprezentat de auditul deșeurilor generate pe amplasament. În urma auditului de deșeuri se întocmește un plan de prevenire și reducere a deșeurilor, conform normelor legislative.

Conform noilor modificări aduse Legii 211/2011, producătorii sau organizațiile care implementează obligațiile privind răspunderea extinsă a producătorului trebuie sa instituie un mecanism de audit intern, după caz, completat cu un audit independent pentru evaluarea calității datelor raportate, inclusiv cerințele Regulamentului (CE) nr. 1.013/2006 al Parlamentului European si al Consiliului din 14 iunie 2006 privind transferurile de deșeuri, cu modificările ulterioare.

În concluzie, consultanța de mediu este un serviciu avantajos și vital pentru orice agent economic, fiind externalizat către o firmă de specialitate, care se ocupă cu asigurarea experților și a tuturor acțiunilor astfel încât să se respecte legislația în vigoare privind protecția mediului. Smart Mediu poate fi un partener de nădejde care îți sprijină afacerea, având grijă și de mediul înconjurător.

Contacteaza-ne! 0757 724 820
Trimite-ne un email office@smartmediu.ro
Adresa companiei B-dul Metalurgiei 468-472

WeCreativez WhatsApp Support
Echipa noastră de asistență pentru clienți este aici pentru a vă răspunde la întrebări. Intreaba-ne orice!
👋 Bună, cum pot să te ajut?