Solutii de mediu SMART ENVIRONMENT

Autorizatie de mediu

Controalele Gărzii de Mediu au devenit tot mai frecvente și mai aspre, aducând după ele o serie de sancțiuni și amenzi, de care orice antreprenor își dorește să se ferească. Pentru că nu doar agenții economici sau comerciali au nevoie de intrarea în legalitate față de normele de poluare a mediului, îți propunem să te informezi cu privire la obținerea autorizației de mediu, un act obligatoriu pentru funcționarea firmei tale.

Poți descoperi dacă este nevoie să deții o autorizație de mediu în funcție de activitatea desfășurată și de codul CAEN în care te încadrezi.

Dacă tocmai ai fost surprins de un control din partea Gărzii de Mediu, ori ai nevoie de toate detaliile privind modul de obținere și necesitatea unui astfel de act, Smart Mediu îți pune la dispoziție informațiile în rândurile ce urmează.

 

Ce este o autorizație de mediu?

Autorizația de mediu reprezintă actul administrativ necesar tuturor agenților economici care, prin activitatea lor, au un posibil impact semnificativ asupra mediului. Documentul este responsabil de stabilirea parametrilor și regulilor de funcționare a activității titularului de activitate, căruia i se impun condiții speciale pentru buna desfășurare a activității, în raport cu normele de protecția mediului.

Ai nevoie de o autorizație de mediu atât în cazul activităților deja existente, cât și pentru activitățile noi și are caracter obligatoriu.

Care este scopul autorizației de mediu?

Orice activitate poate avea un impact semnificativ la nivelul mediului și al sănătății umane, de aceea este necesar un control din partea unor autorități competente. Autorizația de mediu reprezintă instrumentul prin care se dorește reducerea impactului pe care agenții economici îl au asupra mediului prin activitățile de comerț și industrie, dar nu numai. Astfel, documentul are scopul de a proteja mediului înconjurător prin stabilirea unui cadru și a unor reguli de funcționare ale firmelor. Autorizația de mediu este utilă și pentru a stabili impactul pe care îl au diverșii agenți economici asupra mediului, cât și pentru stabilirea măsurilor de protecție a mediului pe care titularii trebuie să le ia.

 

Autorizație de mediu – Acte necesare

În primul rând, asigură-te că activitatea pe care firma ta o întreprinde se încadrează printre cele ce necesită solicitarea emiterii unei autorizații de mediu. Așadar, verifică Ordinul nr. 1798 din 19.11.2018 – care menționează toate codurile CAEN care au obligația de a obține autorizația de mediu. Atenție! Este necesar să consulți lista de coduri CAEN ediția Rev. 2 pentru a te asigura că sunt cele folosite în prezent.

 

De asemenea, în cazul în care ai nevoie de o autorizație de mediu, este necesar să cunoști autoritatea competentă pentru emiterea unui astfel de act. Așadar, trebuie să te adresezi uneia dintre aceste instituții, după caz:

 • Agenția Națională pentru Protecția Mediului (ANPM) pentru activitățile desfășurate pe teritoriul a două sau mai multe județe;
 • Agenția Județeană pentru Protecția Mediului (APM) pentru activitățile desfășurate pe teritoriul unui județ, cu excepția celor care se desfășoară în perimetrul Rezervației Biosferei “Delta Dunării”;
 • Administrația Rezervației Biosferei “Delta Dunării” pentru activitățile desfășurate total sau parțial în perimetrul Rezervației Biosferei “Delta Dunării”;

 

La demararea procedurii de obținere a autorizației de mediu, vei avea nevoie de un dosar de solicitare pe care să-l depui la autoritatea competentă. Acest dosar trebuie să conțină următoarele documente necesare autorizației de mediu:

 • Cerere pentru eliberarea autorizației;
 • Fișa de prezentare și declarație;
 • Dovada că a fost făcută publică solicitarea;
 • Certificat de înregistrare al firmei (CUI);
 • Certificat constatator emis de O.R.C.;
 • Dovada deținerii spațiului (contract de vânzare- cumpărare, contract de închiriere, contract de comodat, etc.);
 • Planul de situație a obiectivului/ amplasamentului (plan anexă la certificatul de urbanism);
 • Planul de încadrare în zonă a obiectivului (plan anexă la certificatul de urbanism);
 • Procesul-verbal de constatare a respectării tuturor condiţiilor impuse prin acordul de mediu (dacă există acord de mediu), formularul de înregistrare însoțit de documentele specificate de acesta, pentru autorizarea activității grădinilor zoologice, acvariilor publice și centrelor de reabilitare și/sau îngrijire (dacă este cazul);
 • Dovada plății tarifului de parcurgere a procedurii de autorizare. Tariful pentru evaluarea documentaţiei în vederea emiterii autorizaţiei de mediu este de 500 lei și se poate achita prin ordin de plată sau prin mandat poștal.

În cazul fișei de prezentare și a declarației, este esențial să fie întocmite de un expert de mediu, care să te scutească de posibilele solicitări de modificare ulterioare, care pot încetini procesul de obținere a autorizației de mediu. Pentru aceasta, precum și pentru toate procedurile necesare în vederea respectării legislației de mediu, poți apela la compania Smart Mediu.

Fișa de prezentare și declarația trebuie să conțină următoarele detalii – date generale despre unitate, date specifice activității (activitate desfășurată, dotări, bilanț de materiale, utilități), surse de poluanți și protecția factorilor de mediu, gestiunea deșeurilor, gestiunea substanțelor și preparatelor periculoase, gestiunea ambalajelor, încadrarea în planurile de urbanism și amenajare a teritoriului, protecția așezărilor umane, respectarea prevederilor convențiilor internaționale la care România a aderat, alte date și informații privind protecția mediului, reconstrucția ecologică și monitorizarea mediului.

În unele cazuri, este posibil să fie solicitate și alte acte precum: contracte de asigurare a utilităților, contracte de colectare a tuturor deșeurilor generate din activitate, alte avize și autorizații (acord preluare ape uzate, aviz ISU, autorizație de gospodărire a apelor, etc.).

După depunerea actelor, se va stabili vizita consilierului A.P.M. pe amplasament. Acesta va verifica condițiile de desfășurare a activității, dotările, vecinătățile, care trebuie să corespundă cu cele menționate în documentația de la dosar.

Pentru activitățile noi, după ce vei parcurge etapele de mai sus, A.P.M. va publica decizia de emitere a autorizației afișând-o la sediul propriu și pe pagina de web. Autorizația de mediu se emite în maxim 90 de zile lucrătoare de la data depunerii documentelor complete.

Pentru activitățile deja existente, există posibilitatea ca A.P.M. să solicite un Bilanț de mediu. Acesta reprezintă un studiu de evaluare a impactului asupra mediului și poate fi întocmit doar de către persoane fizice sau juridice atestate de către Ministerul Mediului.

Autorizație de mediu – cadru legal

Obținerea autorizației de mediu, la fel ca și restul obligațiilor privind protecția mediului, se sprijină pe un cadru legislativ, format din mai multe acte normative precum:

 • Ordonanța de urgență nr. 195/2005 privind protecția mediului cu modificările și completările ulterioare;
 • Ordin nr. 1798 /2007 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizaţiei de mediu;
 • Ordinul nr. 1171/2018 pentru aprobarea Procedurii pentru aplicarea vizei anuale a autorizației de mediu și autorizației integrate de mediu;
 • Ordinul nr. 324/2019 pentru modificarea şi completarea anexei la Ordinul nr. 1.171/2018 privind aprobarea Procedurii pentru aplicarea vizei anuale a autorizaţiei de mediu şi autorizaţiei integrate de mediu.

 

Cine are nevoie de autorizație de mediu?

Identificarea necesității solicitării unei autorizații de mediu pentru un punct de lucru, trebuie să pornească de la declararea la Registrul comerțului a activităților desfășurate și obținerea unui Certificat constatator.

Se recomandă ca în Certificatul constatator să fie declarate doar codurile CAEN ale activităților desfășurate efectiv la punctele de lucru și nu cele potențiale, conform Actului constitutiv al societății.

După obținerii Certificatului constatator eliberat pentru punctele de lucru ale societății, urmează verificarea în Anexa 1 din HG 1798/2007 dacă respectivele coduri CAEN sunt supuse autorizării de mediu. Este esențial să verifici corespondența codurilor din Anexa 1 cu ediția REV2 a codurilor CAEN pentru că cele prezente în certificatul constatator deținut sunt emise conform acestei ediții revizuite (REV2).

 

Printre cele mai frecvente tipuri de companii care au obligația de a deține o autorizație de mediu se numără:

 • spălătoriile auto
 • service-urile auto
 • companii care se ocupă cu dezmembrări auto
 • restaurantele
 • companii de colectare deșeuri nepericuloase
 • companii de tip spălătorie covoare
 • depozitele pentru deșeuri

Care este valabilitatea unei autorizații de mediu?

Cele mai recente modificări legislative atestă faptul că autorizația de mediu se eliberează pe termen nelimitat și este valabilă pe întreaga perioadă în care firma obține viza anuală.

Viza anuală trebuie solicitată cu minim 60 zile înainte de împlinirea unui an de la data la care s-a emis autorizația de mediu sau a unui an de la obținerea vizei anuale anterioare.

 

Autorizație de mediu – procedura emitere

Emiterea autorizației de mediu necesită parcurgerea tuturor pașilor, conform legislației în vigoare. Astfel vei avea:

 1. Întocmirea documentației – Pentru această etapă este necesar să consulții lista de acte necesare pentru autorizația de mediu, menționată anterior.
 2. Depunerea documentației – Dosarul cu toate actele va fi depus la autoritatea competentă, unde se vor verifica corectitudinea documentelor și dacă există aspecte incomplete. În timp ce este depus dosarul în format fizic, este necesară și înscrierea documentelor în format electronic, online, în Sistemul Integrat de Mediu (SIM).
 3. Vizita corpului de control – În cazul activităților deja existente, în termen de 20 de zile lucrătoare de la depunerea dosarului la autoritatea de mediu, se va întocmi un îndrumar cu problemele descoperite în urma analizei inițiale a dosarului. De asemenea, o persoană oficială va fi delegată pentru prelucrarea documentației de la dosar precum și pentru emiterea autorizației. Un membru al personalului oficial va face o vizită la punctul de lucru ce urmează a fi autorizat. Astfel, se va verifica amplasamentul ținând cont de documentele depuse pentru ca toate cele menționate în acte să corespundă cu ceea ce se regăsește la fața locului. În cadrul vizitei se pot solicita și alte documente, în funcție de activitățile desfășurate de agentul economic.
 4. Eliberarea autorizației de mediu – Autorizația de mediu se eliberează în maxim 90 de zile lucrătoare de la data depunerii dosarului complet (incluzând și revizuirea în cazul solicitării suplimentare). Ca primă etapă, draftul autorizației va fi disponibil pe site-ul autorității de protecția mediului pentru dezbatere publică. Decizia de emitere a autorizației de mediu poate fi contestată în termen de 30 zile lucrătoare de la data afișării acesteia. În urma dezbaterii publice şi analizării rezultatelor acesteia, autoritatea de mediu emite autorizaţia de mediu cu sau fără program de conformare. În situaţia în care este solicitat un program de conformare, agentul economic va întocmi proiectul acestui program, care trebuie depus la autoritatea competentă în termen de 10 zile de la decizie. Proiectul programului de conformare va conţine termene realizabile, responsabilităţi, surse de finanţare pentru realizarea măsurilor impuse.

Lipsa autorizației de mediu – Sancțiuni (Amenzi)

În lipsa autorizaţiei de mediu sunt interzise activităţile care sunt supuse procedurii de autorizare.

Contravenţiile vor fi sancţionate cu amendă cuprinsă între 5000 lei şi 10.000 lei pentru persoane fizice şi între 30.000 lei şi 60.000 lei în cazul persoanelor juridice dacă:

 • nu se îndeplinesc obligaţiile de solicitare şi obţinere a actelor de reglementare conform prevederilor legale precum şi a acordului de import/export şi a autorizaţiilor privind organismele modificate genetic, conform prevederilor legale, în termenele stabilite de către autoritate;
 • nu se îndeplinește obligația de a efectua bilanțul de mediu, ca parte din procedura de obținere a autorizaţiei de mediu şi, respectiv, a efectuării raportului de amplasament în procedura de obţinere a autorizaţiei integrate de mediu, conform deciziei autorităţii competente pentru protecţia mediului.

 

O amendă ce variază între 7.500 lei și 15.000 lei pentru persoane fizice, şi una cuprinsă între 50.000 lei și 100.000 lei pentru persoane juridice se stabilește în cazul în care:

 • nu se îndeplinește obligația persoanelor fizice de a funcţiona cu respectarea prevederilor autorizaţiei de mediu şi a persoanelor juridice de a funcţiona cu respectarea prevederilor autorizaţiei/autorizaţiei integrate de mediu pentru activităţile care fac obiectul procedurilor de reglementare din punct de vedere al protecţiei mediului;
 • titularul nu notifică autoritatea competentă pentru protecţia mediului când intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii actelor de reglementare sau cu privire la orice modificare a condiţiilor care au stat la baza emiterii acestora, înainte de realizarea modificării;
 • nu se îndeplinește obligaţia persoanelor fizice şi juridice de a realiza în totalitate şi la termen măsurile impuse, în conformitate cu actele de reglementare şi prevederile legale, de persoanele împuternicite cu verificarea, inspecţia şi controlul în domeniul protecţiei mediului.

Ce facem după obținerea autorizatiei de mediu?

Chiar și după obținerea autorizației de mediu, obligațiile nu se încheie. Funcționarea firmei trebuie să aibă loc respectând prevederile autorizației, de aceea este indicat să ții cont de monitorizările pe care le ai de efectuat (apă/aer/sol) și în ce intervale de timp, cum trebuie să gestionezi deșeurile, substanțele și amestecurile periculoase, ambalajele precum și raportările necesare.

 

Orice nerespectare a autorizației duce la suspendarea acesteia, iar pe întreaga perioadă a suspendării, este interzisă desfășurarea activităților firmei.

De asemenea, ține cont de modificările intervenite în activitate după data emiterii autorizației de mediu, deoarece ai obligația de a notifica autoritatea competentă înaintea realizării acestor modificări. O revizuire a autorizației de mediu este obligatorie atunci când intervin modificări ale obiectului.

 

Cerere revizuire autorizație de mediu

Procedura de revizuire a autorizației de mediu se realizează în momentul în care există o schimbare de fond a datelor pe care s-a bazat emiterea acesteia. Astfel, agentul economic trebuie să informeze în scris autoritatea de mediu, iar aceasta din urmă va emite o autorizație de mediu revizuită, care să conțină datele care au fost modificate sau va decide reluarea procedurii de emitere a unei autorizații noi.

Autorizația de mediu revizuită va conține același număr și aceeași dată cu autorizația supusă revizuirii, fiind urmată de sintagma “revizuită la data de…”

 

Documente necesare revizuire autorizație de mediu

Dosarul cu documentele pentru revizuirea autorizației de mediu ar trebui să conțină o cerere scrisă de către agentul economic prin care informează datele modificate și solicită revizuirea autorizației de mediu.

Autorizația revizuită este valabilă până la expirarea duratei de valabilitate a autorizației de mediu inițiale, supuse revizuirii.

 

Taxă revizuire autorizație de mediu

Contribuabilii care solicită revizuirea autorizației de mediu trebuie să plătească un tarif de

Astfel, autorizația de mediu devine un act obligatoriu pentru orice persoană fizică și juridică ce întreprinde activități care pot avea un impact semnificativ asupra mediului. Fiind un domeniu în continuă schimbare, vor exista mereu noi norme de care trebuie să ții cont. Alege să colaborezi cu o firmă de consultanță de mediu pentru a scăpa de grija legislației și a mersului la ghișeele diferitelor autorități.

WeCreativez WhatsApp Support
Echipa noastră de asistență pentru clienți este aici pentru a vă răspunde la întrebări. Intreaba-ne orice!
👋 Bună, cum pot să te ajut?