Solutii de mediu SMART ENVIRONMENT

Audit de mediu

Numeroase organizații au ajuns să concluzioneze că există o importanță ridicată asupra problemelor de poluare, motiv pentru care activitățile și performanțelelor necesită servicii de audit de mediu.

Ce este un audit de mediu?

Auditul de mediu reprezintă instrumentul de management utilizat pentru a măsura efectele diferitelor activități ale unui agent economic asupra mediului, raportându-se la standardele europene și totodată, respectând o serie de norme stabilite de către stat.

Astfel, auditul de mediu trage o concluzie privind buna funcționare a sistemului de management de mediu pe care o companie îl implementează și determină gradul de conformare al dispozițiilor pentru managementul de mediu. De asemenea, acesta este util în furnizarea informațiilor esențiale pentru îmbunătățirea politicilor de mediu și practicilor de mediu.

Deși nu reprezintă o cerință legislativă în sine, auditul de mediu este realizat în mod voluntar de către companii pentru a identifica gradul de conformare la legislația de mediu aflată în vigoare și pentru a îmbunătății performanțele de mediu.

 

De ce este important un audit de mediu?

Este important ca afacerile să fie îmbunătățite, dar reducând efectele negative pe care acestea le au asupra populației și naturii. Astfel, printr-un audit de mediu se vor studia efectele pe care le au activitățile diferiților agenți economici, în urma studiului rezultând un raport de evaluare.

De vreme ce poluarea se află într-un trend ascendent din pricina anumitor sectoare economice și a deșeurilor pe care acestea le produc, auditul de mediu este necesar pentru a putea combate afectarea mediului și a vieții umane prin prisma poluării.

O verificare periodică a cerințelor de mediu este importantă pentru a evita penalitățile și amenzile, ce pot fi aplicate în urma nerespectării diferitelor obligații, dar și în relația cu furnizorii și clienții, care sunt tot mai atenți la aspectele de mediu și la modul în care poate fi redusă poluarea asupra mediului.

Așadar, auditul de mediu este util pentru a:

 • analiza activitățile economice și impactul acestora asupra mediului
 • descoperi probleme posibile
 • înțelege natura problemelor
 • identifica sursele de poluare
 • oferi soluții ecologice pentru reducerea poluării și pentru o bună gestionare a deșeurilor
 • putea desfășura activități în mod legal

De câte tipuri este un audit de mediu?

În funcție de tipurile de standarde emise prin legislația europeană și națională, dar și de scop, exista diferite tipuri de audit de mediu.

Auditul de mediu poate fi clasificat astfel:

 • după formă – audit intern, audit extern;
 • în funcţie de scop – audit de constatare, de conformare, audit al răspunderilor juridice, audit al sistemului de management de mediu, audit de certificare, audit de acreditare.

Cum se desfășoară un audit de mediu?

Ceea ce presupune un audit de mediu este un proces complex, prin care o echipă de auditor realizează o evaluare în detaliu a situației prezente a activităților ce au impact asupra mediului și pe care compania le desfășoară, precum și a modului în care este respectată legislația de mediu pentru procesele tehnologice realizate pe amplasament, dar și în privința documentelor.

Un audit de mediu începe prin stabilirea echipei de verificatori, ținând cont de domeniul de activitate al companiei (industrie, comerț, managementul deșeurilor, etc), stabilind de comun acord cu beneficiarul care sunt zonele/procesele tehnologice și documentele necesare verificării, vizitarea spațiilor de lucru/depozitelor/liniilor de producție, verificarea documentației deținute și verificarea respectării tuturor cerințelor impuse de legislația privind protecția mediului pe care beneficiarul, prin activitățile desfășurate, trebuie să le respecte.

În funcție de complexitatea activităților care fac să se realizeze auditul, echipa de auditori este formată din două sau mai multe persoane, specialiști în domeniile de activitate ale beneficiarului.

La verificarea amplasamentului se vor identifica procesele tehnologice care au un posibil impact asupra mediului, intrările de materii prime, tipurile de deșeuri generate, zonele de generare și depozitare temporară a deșeurilor, depozitarea substanțelor chimice periculoase, tipurile și cantitățile de ambalaje puse pe piața, instalațiile pentru retenția/dispersia poluanților, tipurile de produse, etc.

Audit de mediu – Documente necesare

În cadrul auditului de mediu vor fi verificate o serie de documente, printre care:

 • Actele societății, care includ codurile CAEN înregistrate la Registrul Comertului pentru punctul de lucru pe care auditorii le vor verifica. În urma acestei verificări se stabilește obligativitatea de a solicita și obține o autorizație de mediu.
 • Contractele la zi pentru utilități (alimentare cu apă, canalizare, alimentare cu gaze, deșeuri generate);
 • Acte de reglementare deținute (autorizația și acordul de mediu, autorizația de gospodărirea apelor, acordul de preluare ape uzate) pentru a identifica obligațiile de monitorizare și raportare către autorități
 • Rapoartele de control emise de autoritățile din domeniul protecției mediului (GNM, Poliția locală, AFM, etc) pentru a identifica măsurile impuse în urma controalelor efectuate și dacă aceste măsuri au fost îndeplinite la termen
 • Diferite înregistrări solicitate prin legislație (înregistrarea în Registrul importatorilor/ producătorilor de baterii/acumulatori/echipamente electrice și electronice, înregistrarea în Registrul celor care nu se autorizează conform Legii 211/2011, etc)
 • Decizii pentru desemnarea responsabilului de mediu, acte care țin de responsabilul în gestiunea deșeurilor și certificarea acestuia în managementul deșeurilor;
 • Dovada înregistrării societății în Sistemul Integrat de Mediu (SIM) precum și a realizării tuturor rapoartelor online;
 • Identificarea deșeurilor generate, codificarea acestora și evidența lunară conform modelului prevăzut de legislația în vigoare;
 • Evidența anuală privind deșeurile generate și dovada înregistrării în format hârtie la APM;
 • Evidența și raportarea către APM a ambalajelor și deșeurilor de ambalaje gestionate;
 • Lista substanțelor și preparatelor chimice periculoase și dovada transmiterii acesteia către ITM (Inspectoratul Teritorial de Muncă) și APM;
 • Evidența privind substanțele chimice periculoase gestionate și a ambalajelor acestora;
 • Fișele tehnice de securitate ale substanțelor chimice gestionate
 • Formularele de încărcare-descărcare a deșeurilor generate (Anexa 1 pentru aprobarea transportului de deșeuri periculoase generate peste 1 to/an, Anexa 2 predare deșeuri periculoase, Anexa 3 deșeuri nepericuloase);
 • Evidența uleiurilor produse/importate, proaspăt consumate, precum și a uleiurilor uzate generate/colectate/valorificate/eliminate
 • Evidența bateriilor și acumulatorilor produși/importanți ;
 • Evidența anvelopelor noi și/sau uzate destinate reutilizării
 • Bilanțul anual al solvenților (obligație în special în cazul tipografiilor, spălătoriilor chimice, curățarea și acoperirea suprafețelor utilizând solvent, fabricarea încălțămintei, fabricarea vopselurilor, lacurilor, etc)
 • Plan privind poluarea accidentală.
 • Buletine de analiză pentru toți indicatorii prevazuti în autorizația de mediu/ acordul de preluare ape uzate/ autorizația de gospodărire a apelor.

Audit de mediu – Legislație

Conform HG 856/2002, cât și în conformitate cu specificațiile Legii 211/2011 privind regimul deșeurilor, se realizează auditul de deșeuri și procese de identificare și caracterizare deșeuri.

Legea 211/2011 prevede întocmirea Programului de prevenire și reducere a cantităților de deșeuri generate din activitatea proprie, inclusiv măsuri de reducere a gradului de pericol a deșeurilor generate. Astfel, conform articolului 43, persoanele juridice, care exercită o activitate de natură industrială sau comercială, sunt obligate să elaboreze și să implementeze începând cu anul 2012 un program de prevenire și reducere a cantităților de deșeuri generate din activitatea proprie și să adopte măsuri de reducere a gradului de pericol a acestora.

Conform aceleiași legi, auditul de deșeuri reprezintă o evaluare sistematică, documentată, periodică și obiectivă a performanței sistemului de management și a proceselor de gestiune a deșeurilor cu scopul de a facilita controlul managementului deșeurilor și al valorificării deșeurilor generate, precum și de a evalua respectarea politicii de mediu, inclusiv realizarea obiectivelor, performanța întreprinderii referitoare la prevenirea și reducerea producerii de deșeuri din propria activitate și performanța întreprinderii referitoare la reducerea nocivității deșeurilor.

Cum te putem ajuta?

Smart Mediu asigură suportul companiilor responsabile și identifică, cu ajutorul unei echipe de specialiști cu experiență în domeniu,  care sunt elementele neconforme cu politicile de mediu, propunând soluții de prevenire, reducere și înlăturare a efectelor impactului asupra mediului. Prin alinierea activităților companiei tale la legislația de mediu vei scăpa de grija amenzilor sau penalităților, iar tu te vei putea ocupa ca business-ul să prospere.

WeCreativez WhatsApp Support
Echipa noastră de asistență pentru clienți este aici pentru a vă răspunde la întrebări. Intreaba-ne orice!
👋 Bună, cum pot să te ajut?