Solutii de mediu SMART ENVIRONMENT

Procedură de înregistrare în Sistemul de Garanție-Returnare Producător

01 feb.

Procedură de înregistrare în Sistemul de Garanție-Returnare Producător

1. Ce este Sistemul de Garanție-Returnare?

Sistemul de Garanție-Returnare (“SGR”), unic la nivel național, reprezintă o modalitate prin care operatorii economici care introduc pe piaţa naţională din România produse ambalate în Ambalaje SGR (astfel cum acestea sunt definite în Hotărârea Guvernului nr. 1074/2021 privind stabilirea sistemului de garanție-returnare pentru ambalaje primare nereutilizabile, cu modificările şi completările ulterioare („HG nr. 1074/2021”) și mai jos) îndeplinesc responsabilitatea pentru preluarea, transportul şi reciclarea Ambalajelor SGR.

Implementarea, gestionarea, operarea și asigurarea finanțării SGR pe întreg teritoriul României este realizată de către RetuRo Sistem Garanție Returnare S.A (“RetuRo”), în calitate de administrator SGR desemnat prin Hotărârea Guvernului nr. 1059/2022 privind desemnarea administratorului sistemului de garanţie-returnare pentru ambalaje primare nereutilizabile.

2. Care este scopul înregistrării în SGR?

Înregistrarea Producătorilor în SGR, în conformitate cu prevederile art. 3 din HG nr. 1074/2021, vizează colectarea informațiilor necesare în vederea organizării și realizării implementării și funcționării în România a SGR.

3. Cui i se adresează prezenta Procedură de înregistrare în SGR?

3.1 Sfera operatorilor economici prevăzuți la art. 16 alin. (1) din Legea nr. 249/2015 și vizați de prezenta Procedură de înregistrare în SGR (denumiți în continuare, în mod colectiv, “Producători”).

Vă încadrați în cadrul categoriei operatorilor economici prevăzuți la art. 16 alin. (1) din Legea nr. 249/2015 și aveți astfel obligația de a vă înregistra în SGR, dacă introduceți pe piaţa naţională din România produse ambalate în Ambalaje SGR.

Conform Legii nr. 249/2015, prin introducere pe piaţa naţională se înțelege a face disponibil, pentru prima oară, un produs pe piaţa naţională.

Înregistrarea în SGR este astfel necesară în cazul în care introduceți pe piața națională produse în Ambalaje SGR atât în cazul produselor fabricate pe teritoriul naţional, cât şi al produselor în Ambalaje SGR importate sau achiziţionate intracomunitar.

3.2 Sfera Ambalajelor SGR

Aveți obligația de a vă înregistra în SGR în măsura în care introduceți pe piața națională ambalaje primare nereutilizabile din sticlă, plastic sau metal, cu volume cuprinse între 0,1 l şi 3 l inclusiv, utilizate pentru bere, mixuri de bere, mixuri de băuturi alcoolice, cidru, alte băuturi fermentate, sucuri, nectaruri, băuturi răcoritoare, ape minerale şi ape de băut de orice fel, vinuri şi spirtoase, care vor purta marcajul SGR.

Printr-un produs în Ambalaj SGR se înțelege o singură unitate de produs îmbuteliat într-un singur Ambalaj SGR.

4. Cum se realizează înregistrarea în SGR?

4.1 Termenul în care sunteți obligați să vă înregistrați în SGR

În calitate de Producător, sunteți obligat să vă înregistrați în SGR până cel târziu la data de 28 februarie 2023.

Producătorii care intenţionează să introducă pe piaţa naţională produsele ambalate în Ambalaje SGR ulterior acestei date (și care astfel nu introduc pe piaţa naţională produsele ambalate în Ambalaje SGR înainte de 28 februarie 2023) au obligaţia de a se înregistra în SGR cu cel puţin 30 de zile înainte de introducerea pe piaţa naţională a produselor ambalate în Ambalaje SGR.

Neînregistrarea în SGR în termenele indicate mai sus se sancționează cu amendă de la 20.000 lei la 40.000 lei. Pe lângă sancțiunea amenzii contravenționale, Garda de Mediu sau Administrația Fondului de Mediu, după caz, poate de asemenea, suspenda temporar activitatea Producătorului până la definitivarea procedurii de înregistrare.

În plus, începând cu data intrării în funcțiune a SGR, este interzisă introducerea pe piaţa naţională a produselor ambalate în Ambalaje SGR dacă producătorii acestora nu sunt înregistraţi în SGR.

4.2 Modalitatea de înregistrare în SGR

A. Deschiderea unui cont de utilizator al Producătorului

Primul pas în înregistrarea în SGR este reprezentată de deschiderea de către un reprezentant al Producătorului, a unui cont de utilizator al Producătorului, prin accesarea secțiunii “Producători – Înregistrare în SGR” sub-secțiunea intitulată “Utilizator nou”, disponibilă pe site-ul web al RetuRo la următoarea adresă portal.returosgr.ro.