Solutii de mediu SMART ENVIRONMENT

Modificari aduse in domeniul evidentei deseurilor.

01 feb.

Modificari aduse in domeniul evidentei deseurilor.

Ordonanta nr 92 / 2021 privind evidenta deseurilor a fost aprobata de Legea nr 17/ 09.01.2023  si a adus unele modificari.

Modificarile se refera la firmele de colectare si de tratare a deseurilor si la evidenta deseurilor tuturor agentilor economici care genereaza deseuri.

Pentru îndeplinirea obligaţiilor legale privind gestionarea deşeurilor, titularul unei activităţi economice de gestionare a deşeurilor şi/sau generatoare de deşeuri are obligaţia să desemneze o persoană din rândul angajaţilor proprii sau să delege această obligaţie unei terţe persoane.

Pentru activităţile care necesită  autorizaţie de mediu/autorizaţie integrată  de mediu, persoanele desemnate, trebuie să fie instruite în domeniul prevenirii generării de deşeuri  şi al managementului deşeurilor, inclusiv în domeniul substanţelor periculoase, ca urmare a absolvirii unor programe de perfecţionare  şi specializare recunoscute la nivel national.  

  Producătorii şi deţinătorii de uleiuri uzate, cu excepţia persoanelor fizice, sunt obligaţi să  predea întreaga cantitate numai operatorilor economici autorizaţi să desfăşoare activităţi de colectare, valorificare şi/sau de eliminare a uleiurilor uzate.

Unităţile sau întreprinderile care desfăşoară  activităţi de tratare a deşeurilor sunt obligate să  depună  la autoritatea competentă  pentru protecţia mediului documentaţia completată  conform prevederilor legale  şi să solicite revizuirea autorizaţiei/autorizaţiei integrate de mediu până la data de 1 februarie 2024.”

Producătorii de deşeuri nepericuloase, unităţile şi întreprinderile prevăzute la art. 34, producătorii de deşeuri periculoase şi unităţile şi întreprinderile care colectează sau transportă deşeuri periculoase, nepericuloase cu titlu profesional ori acţionează în calitate de comercianţi  şi de brokeri de deşeuri periculoase  şi nepericuloase  ţin o evidenţă  cronologică lunară, o publică în format tabelar şi o pun la dispoziţia agenţiei judeţene pentru protecţia mediului electronic în sistemul pus la dispoziţie de ANPM, până la 15 martie anul următor raportării, precum şi la cerere autorităţilor competente de control.

 Analiza atenta a activitatii societatii noastre, experienta si capacitatea intocmirii acestui tip de lucrari ne determina sa venim in intaminarea dvs cu oferta de parteneriat in realizarea acestui demers.  Participarea noastra directa la controalele pe tematica deseurilor conduc la transferarea acestei griji catre noi, specializati sa facem asta!

WeCreativez WhatsApp Support
Echipa noastră de asistență pentru clienți este aici pentru a vă răspunde la întrebări. Intreaba-ne orice!
👋 Bună, cum pot să te ajut?