Solutii de mediu SMART ENVIRONMENT

LEGISLATIA PRIVIND GESTIONAREA DESEURILOR

21 mart.
LEGISLATIA PRIVIND GESTIONAREA DESEURILOR 2022

LEGISLATIA PRIVIND GESTIONAREA DESEURILOR

Odata cu  aparitia  Ordonantei  de urgenta nr  92/2021, privind regimul deseurilor, a fost abrogata Legea nr 211 / 2011, aceasta a fost inlocuita integral.

 S-au avut in vedere urmatoarele aspecte:

 • Gestionarea eficientă a deşeurilor, promovarea prevenirii şi reducerii generării de deşeuri reprezintă domenii-ţintă care trebuiau reglementate,
 • Luând în considerare faptul că aceste elemente vizează un interes public general şi constituie o situaţie de urgenţă şi extraordinară, a cărei reglementare nu poate fi amânată,
 • Se urmareste un nivel inalt de protecţie a mediului şi sănătăţii populaţiei prin instituirea de măsuri de prevenire şi reducere a generării de deşeuri şi de gestionare eficientă a lor.

 Sunt cateva exceptii de aplicare a acestei ordonante, deoarece sunt reglementate prin alte acte normative:

 1. apele uzate;
 2. subproduse de origine animală,

c)  carcase de animale care au decedat în orice alt mod decât prin sacrificare,   inclusiv animale care au fost sacrificate pentru eradicarea unei epizootii, şi care sunt eliminate

 • deşeuri rezultate în urma activităţilor de prospectare, extracţie, tratare şi stocare a resurselor minerale, precum şi a exploatării carierelor,
 • substanţe destinate utilizării ca materii prime pentru furaje,

Se defineste  ierarhia deseurilor la care s-a adaugat reutilizarea astfel incat a devenit:  

a) prevenirea;

b) pregatirea pentru reutilizare;

c) reciclarea;

d) alte operatiuni de valorificare, precum valorificarea energetica;

e) eliminarea,

Ce ar trebui facut pentru a genera mai putine deseuri ?

 1. încurajarea proiectarii de produse care sa aiba un impact redus asupra mediului si care sa genereze o cantitate scazuta de deseuri
 2. asigurarea valorificarii si eliminarii produselor care au devenit deseuri.
 3. încurajarea producţiei, dezvoltării şi comercializării de produse cu utilizări multiple, cu materiale rezultate din reciclare durabile şi care, după ce devin deşeuri, pot fi valorificate şi eliminate corespunzător, în condiţii de siguranţă pentru mediul înconjurător şi sănătatea populaţiei;
 4.  acceptarea produselor returnate si a deseurilor rezultate dupa ce produsele nu mai sunt folosite,

Deseurile periculoase

 • Producatorii si detinatorii de deseuri, persoane juridice sunt obligati sa efectueze si sa detina o caracterizare a deseurilor periculoase generate din propria activitate,
 • Este interzisa reclasificarea deseurilor periculoase ca deseuri nepericuloase de catre producatorul sau detinatorul de deseuri prin diluarea sau amestecarea acestora, în scopul diminuarii concentratiilor initiale de substante periculoase,

Deseurile alimentare

 Operatorii economici din întregul lant agroalimentar, indiferent de forma de organizare, vor lua masuri pentru:

 1. reducerea generarii de deseuri alimentare în cadrul productiei primare, al prelucrarii si fabricarii, al comertului cu amanuntul si al altor tipuri de distributie de produse alimentare, al restaurantelor si al serviciilor de alimentatie urmarind scaderea acestora la un procent de 50%,
 • încurajarea donatiilor de produse alimentare si alte forme de redistribuire pentru consumul uman, acordând prioritate uzului uman fata de hrana pentru animale,

Operatorii economici care colectează şi/sau transportă deşeuri au obligaţia de a le verifica vizual dacă sunt separate corespunzător şi a le prelua separat si a nu le amesteca în timpul transportului cu alte deseuri sau materiale cu proprietati diferite. In caz contrar vor fi sanctionati.

Deseurile provenite din constructii

 • Titularii autorizatiilor de construire/desfiintare sunt obligati sa intocmeasca un plan de gestionare a deșeurilor cel puțin pentru lemn, materiale minerale  beton, cărămidă, gresie și ceramică, piatră, metal, sticlă, plastic și ghips din activități de construire și/sau desființare
 • si sa atinga un obiectiv de reciclare/valorificare de MINIM 70% din greutatea deseurilor nepericuloase generate;

Uleiurile uzate (tehnice)

Raportare pentru generatorii/detinatorii de uleiuri uzate s-a modificat nu mai este semestrial ci anual pana pe data de 30 aprilie la APM judetean,

Raportarea se face DOAR pentru uleiurile minerale, lubrifianti sintetici si uleiurile industriale.

 • uleiurile uzate sunt colectate separat, în recipiente închise etans, rezistente la soc mecanic si termic,
 • uleiurile uzate prezentând caracteristici diferite nu se amesteca intre ele si nici cu alte tipuri de deseuri sau substante,
 • uleiurile uzate sunt stocate în recipiente adecvate în spatii corespunzator amenajate, împrejmuite si securizate, pentru prevenirea scurgerilor necontrolate.
 • Producatorii si detinatorii de uleiuri uzate sunt obligati sa predea cu titlu gratuit întreaga cantitate numai operatorilor economici autorizati sa desfasoare activitati colectare, valorificare
 • APM publica pe site-ul propriu lista cu operatorii economici autorizati sa desfasoare aceste activitati.

  Biodeseurile

 • Se încurajeaza producerea de compost în gospodarii;
 • Se promoveaza utilizarea unor materiale produse din biodeseuri.
 • Abandonarea deşeurilor este interzisă.

                  SANCTIUNE: 50-70.000 LEI

 • Eliminarea deşeurilor în afara spaţiilor autorizate este interzisă.

                 SANCTIUNE: 50-70.000 LEI

 • Este introdusa INTERDICTIA de a incinera deseurilor
 • Este prevazuta Obligatia de a desemna o Persoana, sau să delege această obligație unei terțe personae, in vederea ideplinirii obligatiilor din autorizatia de mediu care  trebuie sa fie instruita in cadrul unor programe de perfectionare recunoscute la nivel national;
 • Pentru îndeplinirea obligațiilor legale privind gestionarea deșeurilor, titularul unei activități, pentru care autoritatea competentă pentru protecția mediului a emis o autorizație de mediu/autorizație integrată de mediu, are obligația să desemneze o persoană din rândul angajaților proprii sau să delege această obligație unei terțe persoane.

       SANCTIUNE: 20-40.000 LEI

 •  Persoana juridică ce exercită o activitate de natură comercială sau industrială, pentru care autoritatea competentă pentru protecția mediului a emis o autorizație de mediu/autorizație integrată de mediu, având în vedere rezultatele unui audit de deșeuri, este obligată să întocmească și să implementeze un program de prevenire și reducere a cantităților de deșeuri generate din activitatea proprie sau, după caz, de la orice produs fabricat, inclusiv măsuri care respectă un anumit design al produselor, și să adopte măsuri de reducere a periculozității deșeurilor.

           SANCTIUNE: 20-40.000 LEI

 • Element de noutate: instruirea in domeniul substantelor periculoase.
 • Operatorii economici sunt obligati sa pastreze evidenta gestiunii deseurilor cel putin 3 ani, iar raportarea se face catre APM pâna la 15 martie pentru anul incheiat  si in sistemul electrocnic SIM.
 • Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor se realizează, după caz, de comisari din cadrul Gărzii Naționale de Mediu,  persoane din cadrul autorităților administrației publice locale, a  poliției locale, conform atribuțiilor stabilite prin normele juridice în vigoare.

Speranta gentionarii mai eficiente a deseurilor generate trebuie sa fie un tel pentru fiecare cetatean al planetei. Pentru a intocmi toate documentele de mediu care tin de activitatea dvs  societatea noastra vine in sprijinul dvs cu toate detaliile ce tin de intocmiri si raportari, dar si cu reprezentarea firmei dvs la controlele de mediu.

WeCreativez WhatsApp Support
Echipa noastră de asistență pentru clienți este aici pentru a vă răspunde la întrebări. Intreaba-ne orice!
👋 Bună, cum pot să te ajut?