Solutii de mediu SMART ENVIRONMENT

Legislatia de mediu si sanctiunile pentru nerespectarea acesteia

07 ian.

Legislatia de mediu si sanctiunile pentru nerespectarea acesteia

Legea 195/2005 privind protecția mediului prevede:

  • obligația de a nu degrada mediul prin depozitări necontrolate de deșeuri de orice fel; nerespectarea se sancționează cu amendă de la 25.000 lei la 50.000 lei;
  • obligația de a funcționa cu respectarea prevederilor autorizației de mediu pentru activitățile care fac obiectul procedurilor de reglementare a protecției mediului; nerespectarea se sancționează cu amendă de la 50.000 lei la 100.000 lei).

Legea 211/2011 prevede:

  • obligația privind persoana responsabilă cu managementul deșeurilor; lipsa responsabilului de mediu se sancționează cu amendă de la 15.000 lei până la 30.000 lei;
  • colectarea separată a deșeurilor din hârtie, metal, plastic și sticlă; legea dipune, pentru nerespectare, amenzi de la 20.000 lei la 40.00 lei;
  • interzicerea abandonării deșeurilor și depozitarea în locuri neautorizate; amenda pentru nerespectare este de la 20.000 lei până la 40.000 lei.

Legea 249/2015:

  • reglementează gestionarea ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje; ambalajele se pot introduce pe piață numai cu respectarea unor prevederi clare prevăzute de lege;
  • prevede ca operatorii economici să folosească un sistem de identificare și marcare a ambalajelor.

HG 856/2002 intrată în vigoare din 2007, cu o formă consolidată în 12 august 2016, statuează ca obligatorie ținerea evidenței gestiunii deșeurilor de către agenții economici, pentru fiecare deșeu în parte; nerespectarea acestor prevederi este amendată de la 3.000 până la 7.500 lei.

HG. 235/2007 pentru colectarea selectivă a deșeurilor reglementează colectarea separată, stocarea și predarea uleiurilor uzate în vederea reciclării; amenda pentru nerespectarea regimului uleiurilor uzate este de la 7.500 lei până la 10.000 lei.

HG 1061/2008 interzice transportarea deșeurilor și a deșeurilor periculoase cu mijloace de transport neautorizate; nerespectarea se sancționează cu amendă de la 15.000 lei până la 30.000 lei.

HG.1132/2008:

  • dispune predarea separată a deșeurilor de tip baterii și acumulatori, în vederea reciclării; amenda prevăzută pentru nerespectare este de la 5.000 lei până la 7.500 lei;
  • interzice eliminarea deşeurilor de tip baterii, acumulatori industriali şi auto prin depozitare în depozite de deşeuri sau prin incinerare; amenda este de la 25.000 lei până la 30.000 lei.
WeCreativez WhatsApp Support
Echipa noastră de asistență pentru clienți este aici pentru a vă răspunde la întrebări. Intreaba-ne orice!
👋 Bună, cum pot să te ajut?