Solutii de mediu SMART ENVIRONMENT

Intocmire documentatie necesara pentru înnoire Parc auto

Va informam ca s-a publicat  GHID DE FINANȚARE din 27 februarie 2020 a Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional 2020-2024,

Solicitantii pot beneficia de Prima de casare in valoare de 7500 lei, precum si de ecobonusuri in situatia in care va achitiona un automobile hibrid sau electric. potrivit carua

SOCIETATEA NOASTRA

  •  intocmeste dosare de acceptare catre Agentia Fondului de Mediu,
  • solicita si ridica certificatul fiscal de la AFM,
  • verifica permanent site-ul AFM pentru a surprinde validarea dosarelor,
  • dupa obtinerea validarii va informam astfel incat sa contactati firma producatoare in scopul achizitionarii autovehiculului nou/ autovehiculelor noi.  

 Definitii legislative:

f) autovehicul nou – orice autoturism, autoutilitară uşoară sau autospecială/autospecializată uşoară, motocicletă, care nu a fost înmatriculat/înmatriculată niciodată; din punctul de vedere al sistemului de propulsie, autovehiculul nou-achiziţionat prin program poate fi:  termic (cu motor cu ardere internă), hibrid;

g) autovehicul uzat – orice autoturism, microbuz, autoutilitară uşoară sau autospecială/autospecializată uşoară, care îndeplineşte cumulativ următoarele:

– este inmatriculata in Romania,

conţine cumulativ  componentele  esenţiale  (motor, transmisie,  tren de rulare, caroserie,  şasiu,  precum şi echipamentele electronice de gestionare a funcţiilor autovehiculului şi dispozitivul catalizator, dacă acestea au fost prevăzute din fabricaţie);

are în cursul anului înscrierii în program o vechime mai mare sau egală cu 8 ani de la anul fabricaţiei. Dacă anul înmatriculării înscris în cartea de identitate este anterior anului fabricaţiei, se consideră an de fabricaţie anul înmatriculării;

h) autovehicul hibrid – autovehicul cu cel puţin două convertoare de energie diferite şi două sisteme de stocare de energie (montate pe vehicul) pentru a-i asigura propulsia;

i) beneficiar – persoana fizică, persoana juridică, de drept public ori de drept privat, entitate fără personalitate.

Cine poate beneficia de prima de casare?

  Ajutorul de minimis solicitat sub forma primei de casare.

Sub rezerva îndeplinirii cumulative a criteriilor de eligibilitate, sunt eligibile pentru a participa în cadrul programului următoarele categorii de persoane juridice române, de drept public ori de drept privat:

a) unitatea administrativ-teritorială;

b) unitatea sau instituţia de învăţământ, de stat ori privată;

c) instituţia publică, inclusiv institutul de cercetare-dezvoltare înfiinţat ca instituţie publică, precum şi instituţia din sistemul de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională;

d) organizaţia neguvernamentală;

e) unitatea aparţinând unui cult religios recunoscut în România;

f) operatorul economic, inclusiv institutul de cercetare-dezvoltare care îşi desfăşoară activitatea în regim

economic;

g) societatea profesională de avocaţi cu răspundere limitată;

h) unităţile medico-sanitare înfiinţate potrivit prevederilor Legii societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

i) alte persoane juridice, de drept public ori de drept privat.

 Sub rezerva îndeplinirii cumulative a criteriilor de eligibilitate, pot participa în cadrul programului următoarele categorii de entități fără personalitate juridică, cu sediul profesional în România:

a) persoana fizică autorizată;

b) întreprinderea individuală;

c) întreprinderea familială;

d) instituţia din sistemul de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională.

 Solicitantii de mai sus pot primi:

  1. prima  de casare  – parte  din preţul  de achiziţionare  a unui autovehicul  nou, susţinută  prin  modalitate nerambursabilă din Fondul pentru mediu şi acordată în schimbul predării spre casare a unui autovehicul uzat;
  2. ecobonus – reducere din preţul de achiziţionare a unui autovehicul nou cu anumite caracteristici ale sistemului de propulsie, susţinută prin modalitate nerambursabilă din Fondul pentru mediu şi acordată simultan cu prima de casare;

c)   ecotichet  –  parte  din  preţul  de  achiziţie  a  unui  autovehicul  electric  nou,  susţinută  prin  modalitate nerambursabilă din Fondul pentru mediu în cadrul Programului de promovare a vehiculelor de transport rutier nepoluante şi eficiente din punct de vedere energetic; Ecotichetul nu se cumuleaza cu ecobonusul.