Solutii de mediu SMART ENVIRONMENT

Evidența și gestiunea deșeurilor

22 ian.

Evidența și gestiunea deșeurilor

Evidența și gestiunea deșeurilor este reglementată prin Legea 211/2011 privind regimul deșeurilor, republicată in 2014.

Legea 211/2011 reglementează măsurile cu caracter obligatoriu pentru protecția mediului și a sănătății populației, prin acțiuni de eficientizare a folosirii resurselor, precum și de prevenire sau de reducere a efectelor adverse ale generării deșeurilor.

Colectarea selectivă a deșeurilor: valorificarea deșeurilor este obligatorie, conform legislației de mediu, iar pentru asigurarea unui grad înalt de valorificare, producătorii și deținătorii de deșeuri trebuie să colecteze separat următoarele categorii: hârtie, metal, plastic și sticlă.

Totodată, este interzisă amestecarea deșeurilor periculoase cu alte tipuri de deșeuri periculoase sau cu alte deșeuri, substanțe ori materiale.

Toate persoanele fizice și juridice au obligația de a depune raportările specifice, prin operatorii economici autorizați, către autoritățile publice teritoriale pentru protecția mediului.

Colectarea deșeurilor este efectuată prin servicii specializate de către operatori economici autorizați.